Workshop 1 Kommunernas klimatlöfte Klimatlöfte 8: Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Kommunernas klimatlöften
06
maj
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid 6 maj 2021 - 13:00
Plats
Plats
Online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Hej ni aktiva i arbetet med Kommunernas klimatlöften! Nu bjuder vi in till workshop om Klimatlöfte 8 - Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter! Att anta klimatlöfte 8 innebär att kommunen ska byta ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar eller byta ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material. 

Vi hjälper dig att reda ut begreppen kring olika typer av material och produkter vad gäller fossilt, biobaserat, förnybart, återvunnet och bionedbrytbart, och du kommer också få höra mer om nyckelfaktorer för framgång och tips på goda exempel från andra delar av Sverige! Fundera gärna på vilka produkter du vill fokusera på i din kommun! 

Vi riktar oss till miljöstrateger, hållbarhetsansvariga, förvaltningsansvariga och upphandlare. Sprid gärna denna inbjudan vidare till rätt person i din organisation!

Workshop 1: 27 april och 6 maj, 13-15
Vi har delat upp det i två workshopar. Den första workshopen, alltså denna, erbjuds vid två tillfällen och handlar om ökad förståelse av begrepp, hur man ska tänka när en produkt ska ersättas, var man kan vända sig för att få stöd, etc.
WS I Riktar sig till: ​Inköpare, Miljöstrateger, Hållbarhetsstrateger och representanter från aktuella förvaltningar såsom Äldreomsorg, skolor m.m​
Förarbete 1: Tänk igenom innan vilka engångsprodukter, gärna minst 3 st, som ni skulle vilja byta i er kommun.

Workshop 2: 25 maj, 13-15
Den andra workshopen handlar om kravställning kring klimatsmart upphandling av plast och kommer hållas i slutet av maj. Vi samarbetar då även med Klimatlöfte 9. WS II Riktar sig till: ​De som varit med på workshop 1 och som vill arbeta vidare​ samt Kommunens upphandlare.
Förarbete 2:Tänk igenom innan vilka utmaningar ni ser i att kunna ställa upphandlingskrav. Vi kommer skicka ut en separat kallelse till workshop 2. Men vill du redan nu läsa mer och anmäla dig gör du det här: Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till workshop 2.

Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.

Vad innebär Kommunernas Klimatlöften?
Inom ramen för Kommunernas klimatlöften har 48 kommuner nu antagit sammanlagt 326 löften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som är beprövade och som ger stora utsläppsminskningar inom områden där kommunen har rådighet. Johanneberg Science Park är samordnare i satsningen 3.1: Större marknad för biobaserade material och drivmedel i Klimat2030 - Västra Götaland ställer om, och kommer guida dig för att uppnå resultat inom löfte nummer 8.

                                                                                         JSP  Klimat2030