Workshop 2: Klimatsmart plastupphandling – stöd och goda exempel

Kommunernas klimatlöften
25
maj
Kategori
Evenemangstyp
Workshop
Datum & tid25 maj 2021 - 13:00
Plats
Plats
Online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att komma i mål med Klimatlöfte 8 kring minskade inköp av fossilbaserade engångsprodukter och nå de övergripande klimatmålen, men hur kan en kommun göra för att lyckas? 

Under detta webinarium får du ta del av vilka stöd som finns för klimatsmart plastupphandling och bjuds på goda exempel från andra kommuner som kommit långt när det gäller att ställa krav på och upphandla mer klimatsmarta plastprodukter.   

Dels kommer du att få lyssna till Upphandlingsmyndigheten och vilka stöd och vägledningar de erbjuder för att hitta rätt och känna sig trygga i kravställningen och upphandlingsprocessen. Dels får du lyssna till två kommuner som har goda erfarenheter av att arbetat med klimatsmart plastupphandling och drivit långtgående projekt för att ta fram bra verktyg och arbetssätt.
 

Talare:
Margaretha Bergh, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten
Emma Tideström, Miljösamordnare Karlstad kommun
Maisa Young miljöhandläggare i hållbar upphandling, Uppsala kommun
Mia Carlevi, utvecklingsledare hållbar upphandling, Uppsala kommun

Du som deltar är: Upphandlare eller inköpsansvarig från en kommun i Västra Götaland eller Göteborgsregionen. För att få ut det mesta av webinariet bjuder du även in berörda kollegor med annan kompetens (såsom miljöstrateger). Alla kommuner är välkomna, vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit klimatlöfte 8 om att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 

Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.

Varmt välkomna!

Detta webbinarium arrangeras som stöd för genomförandet av Kommunernas klimatlöften och samarrangeras av Göteborgsregionen och Klimat 2030.

Vad innebär Kommunernas Klimatlöften?
Inom ramen för Kommunernas klimatlöften har 48 kommuner nu antagit sammanlagt 326 löften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som är beprövade och som ger stora utsläppsminskningar inom områden där kommunen har rådighet. Johanneberg Science Park är samordnare i satsningen 3.1: Större marknad för biobaserade material och drivmedel i Klimat2030 - Västra Götaland ställer om, och kommer guida dig för att uppnå resultat inom löfte nummer 8.

Content

Har du frågor?

Linnea Johansson , Projektledare - Samordnare för Biobaserade material och drivmedel  Klimat2030

+46 708 24 01 18 linnea.johansson@johannebergsciencepark.com