A Working Lab – en kunskapsbank för framtidens klimatneutrala byggande

Bild, A Working Lab: Felix Gerlach
27
maj
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid27 maj 2020 - 08:00
Plats
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

På Chalmers Campus Johanneberg ligger Akademiska Hus nybyggda kontorshus “A Working Lab”, som enda från planeringsstadiet haft som mål att testa och utveckla hållbara lösningar. Under byggtiden drevs därför 16 parallella innovationsprojekt som utforskade bland annat klimatsmart och energieffektiv teknik.

Att minimera koldioxidutsläpp i byggskedet så väl som under drift var ett av byggprojektets miljömål och byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld. Men hur gör man för att bygga klimatneutralt och är det ens möjligt? I ett av “A Working Labs” innovationsprojekt utforskades koldioxidpåverkan från material och transporter till bygget och energi på byggarbetsplatsen, för att få en heltäckande bild av klimatpåverkan för ett kontorshus med trästomme och hur man kan minska den. 

På detta frukostwebbinarium berättar Mia Edofsson, hållbarhetschef, Akademiska Hus, och Karin Hedén, Miljöspecialist, White och miljösamordnare för byggprojektet, om ställningstagande och arbetssätt som gjordes i samband med “A Working Lab” för att styra mot en kraftigt minskad klimatpåverkan med sikte på klimatneutralitet.

Webinariet hålls via Zoom och anslutningslänk skickas ut innan mötet till anmälda deltagare.

Akademiska Hus  Johanneberg Science Park