Webbaserad workshop TJIVA: Co-Innovation

personer i workshop
15
apr
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid15 april 2020 - 09:00
Plats
Plats
via Zoom
Kostnad
Price
500 alt 5000
Kostnad:
Price
500 alt 5000

Hur skapar du värde i samverkan med kunder, leverantörer och samarbetspartners? 

När gamla affärsmodeller utmanas och gränser mellan branscher suddas ut skapas nya möjligheter till affärsutveckling och kundnytta genom samarbete och samverkan. När marginaler krymper och konkurrensen från lågkostnadsländer ökar kan lösningar och möjligheter träda fram i nya typer av samarbeten.

Workshopen genomförs online. Den leds av innovationsledaren Molly Rogstadius och Mathias Duell, expert på tjänstelogik, tjänsteinnovation och värdeskapande för företag, båda från RISE. De stöttar företag och organisationer i jakten på nytänkande lönsamheter som förändrar världen. Genom att öka verksamhetens strategiska och systematiska kompetens i att fånga in och tillgodose djupare behov och möjligheter skapar de framgång på morgondagens marknad.  

Efter workshopen kommer du att kunna:

  • Skapa affärer på fler och nya sätt genom samarbete
  • Kartlägga värdeskapande potential
  • Ta fram en innovativ affärsmodell tillsammans med andra aktörer
  • Analysera den egna och andra verksamheters samarbetsmognad, och veta hur den kan stärkas ytterligare

Tid: Onsdag 15 april kl. 09:00 – 12:00 
Plats: Webbaserat via verktyget Zoom, länk delas ut till anmälda i god tid.  

Program:
09:00 Välkommen och introduktion
09:15 Workshop
10:30 Digital fika
11:00 Workshop
12.00 Avslutning

Denna workshop ingår i en serie under våren 2020. De är fristående, du kan välja att gå på en, flera eller alla.

Ta tillfället att till en kraftigt nedsatt kostnad få tillgång till nya tankesätt och verktyg som kan göra stor skillnad för ditt företag!
Antalet platser är begränsat. 

Deltagaravgift:
* 500 kr + moms: Rabatterad avgift för små och medelstora företag (företag som inte tagit emot mer än 200 000 euro i statsstöd under de tre senaste åren)
** 5 000 kr + moms: Ordinarie deltagaravgift övriga företag

Anmälan är bindande, deltagaravgift återbetalas ej.

Kontakt för frågor:
molly.rogstadius@ri.se 070 780 61 14
mathias.duell@ri.se 076 392 24 47
___________________________  

Workshopen arrangeras inom projektet TJIVA. TJIVA kommer att testa flera komponenter och processer, som riktade utbildningar, tjänsteinnovationslab och peer-to-peer nätverk för att öka innovationsförmågan hos små och medelstora företag samtidigt som vi etablerar en fysisk lokal på Johanneberg Science Park. Vårt mål  är att företag får med sig verktyg från acceleratorn som gör att de kan fortsätta arbeta med innovation på egen hand.  

TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter. Ett samarbete mellan Framtidens Företag, RISE Research Institutes of Sweden och Johanneberg Science Park som finansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 
www.tjiva.se

#tjiva #tjänsteinnovation #affärsutveckling

TJIVA