Värmepumpar, flexibilitet och optimering av fjärrvärmeinvesteringar

ernergi
17
apr
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid 17 april 2024 - 09:00
Plats
Plats
online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Kom och lyssna på hur fjärrvärmeföretag kan optimera sina investeringar respektive potentialen för flexibilitet i befintliga värmepumpar.

Välkommen till vårens andra Termowebbinarium.

Innehåll:
Optimera investeringar i energisystem med AI

Johan Kensby, medgrundare och CTO på Utilifeed, presenterar ett Termoprojekt som handlar om att öka träffsäkerheten för att beräkna dimensionerande effektbehov i energisystemet. Det handlar om att med ett framåtblickande perspektiv utveckla lösningar för att beräkna påverkan från:

  • Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd
  • Effektbehov i nya fastigheter
  • Klimatförändringar

Läs mer om projektet här.

Flexpotentialen i fastigheter – hur mycket är den värd?

Björn Berg, vd på Ngenic, kommer prata om vilken flexpotential som finns i befintliga värmesystem i fastigheter. I takt med att den väderberoende elproduktionen växer och mer varierande elpriser blir behovet av laststyrning större. Björn Berg kommer lyfta saker som:

  • Hur stor är flexibiliteten i befintliga fastigheter?
  • Sektorskoppling el och fjärrvärme, hur kan fastigheter bidra?
  • Vad är den flexibiliteten värd, i kronor, för fastighetsägare, energibolag och samhället?
  • Vilka investeringar krävs för att realisera flexibiliteten?
  • Vad krävs för att investeringarna ska bli av?

Datum och tid: Onsdag den 17 april klockan 9.00–10.00

Plats: Digitalt via Teams. Länk till webbinariet skickas senast den 16 april.

Arrangemang inom Termo - Framtidens värme och kyla 

Forsknings- och innovationsprogrammet Termo drivs sedan 2018 av Energimyndigheten som finansierar ett 60-tal forsknings- och innovationsprojekt och fyra innovationskluster som ska höja innovationskraften inom värme- och kylaområdet. Målet är att främja nya samarbeten och stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat och för ökade exportmöjlighet för svenskt näringsliv.

Kommunikationsplattformen för Termo drivs av Johanneberg Science Park och Energiforsk. 

Läs mer https://termoinnovation.se/om-termo/

 logor

 Energimyndigheten