Vad ska framtidens fordon drivas av?

Bild
16
nov
Kategori
Datum & tid16 november 2018 - 07:30
Plats
Plats
Restaurang OOTO i svarta huset, Johanneberg Science Park
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Idag drivs majoriteten av alla fordon av bensin eller diesel, men eftersom det inte är en hållbar lösning behöver vi hitta nya drivmedel. Flera olika alternativ som till exempel elektricitet, biogas, vätgas, alkoholer och förnybar diesel kan komma att användas i stor skala framöver. Vad anser branschföreträdare och forskare om olika lösningar för att ställa om till mer hållbara drivmedel?

Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 94 procent av sektorns utsläpp. Sveriges nya klimatlag säger att vi till 2030 ska minska utsläppen från inrikes transporter med 70% från 2010 års nivå. Västra Götalands mål är dessutom att minska utsläppen minst 80 %. 

Välkommen till ett panelsamtal där vi reder ut vad fordon egentligen ska drivas av i framtiden.

Deltar i panelen gör;

Petra Bosson, Marknadsutvecklare Bio-/fordonsgas, EON.
Ingrid Nohlgren, föreståndare, f3 Svenskt kunskapscenter för förnybara drivmedel.
Mattias Backmark, chef för affärsutveckling, Preem.
Claes Fredriksson, grundare av Liquid Wind.

Modererar gör Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Plats: Restaurangen i svarta huset, Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1-2.

Frukosten arrangeras av Västsvenska Kemi- och Materialklustret inom ramen för Klimat2030.
Klimat 2030 är resultatet av en bred dialog med ett stort antal aktörer i Västra Götaland. Vi behöver öka takten för klimatomställningen i Västra Götaland. Därför görs nu kraftsamlingen "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om".
Här kan du läsa mer om Klimat2030.


    Bild    Bild Bild