Uppstart: Kraftsamling elektrifiering

bildcollage med buss, elbil, solpaneler, vindkraftverk
17
jun
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid17 juni 2021 - 09:00
Plats
Plats
online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Välkomna att bli en del av kraftsamling elektrifiering för Västra Götaland. Den 17 juni sätter fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för elektrifieringen av regionen. Tillsammans mobiliserar vi för en omställning från fossil energi till el, från elproduktion och -försörjning till kompetens, användningsområden och infrastruktur.

Genom den regionala utvecklingsstrategin finns en tydlig kurs för ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland 2030. En bred elektrifiering av samhället är en viktig del av visionen. Därför är det nu dags att samla aktörer som kan bidra till en omställning, för att gemensamt driva på utvecklingen och möta den potential elektrifieringen har för samhälle, industri och vårt klimat.

  • Ta del av den senaste utvecklingen i Västra Götaland och omvärlden
  • Hör företrädare för akademi, industri och politik diskutera utmaningarna
  • Delta i diskussion om vad vi tillsammans behöver kraftsamla kring

En mer detaljerad agenda publiceras här längre fram.

Sprid gärna inbjudan vidare!

Varmt välkomna!

Kontakt
Magnus Engelbrektsson, samordnare kraftsamling elektrifiering, Västra Götalandsregionen
Magnus Kuschel, Innovatum Science Park/Energikontor Väst
Claes Sommansson, Johanneberg Science Park
Ulrika Claeson Colpier, Lindholmen Science Park
Maria Edvall, RISE
Mats Jägstam, Science Park Skövde

Kraftsamling elektrifiering är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område. Läs mer om hur vi kraftsamlar kring cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier på vgregion.se/kraftsamlingar

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för vårt gemensamma regionala utvecklingsarbete.
Läs mer om strategin på vgregion.se/vg2030

Arrangörernas logotyper på en lång rad