Testbäddsträff och nätverksträff på Gateway Säve

vy över Gateway Säve
26
sep
Kategori
Datum & tid26 september 2022 - 08:00
Plats
Plats
Nolvik Hotell och Restaurang, Säve Flygplatsväg 25
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Johanneberg Science Park har fått uppdraget att driva testbäddsträffarna. Den 26 september träffas vi äntligen live för att inspireras och diskutera kring testbäddar: utveckling, affärsmodeller och samverkansmöjligheter.

15 minuter från Göteborgs city, vid Säve flygplats, utvecklar Castellum ett tre miljoner kvadratmeter stort område för test och utveckling av framtidens hållbara mobilitet och logistik. Inom en 10-årsperiod planerar Castellum att totalt bygga närmare 900 000 kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler samt testytor för fossilfria och självkörande fordon i luften och på marken. Redan 2021 startades bygget av SEEL, Sveriges största testbädd för elektromobilitet, och organisationen flyttade i våras ut till Gateway Säve i väntan på de 12 000 kvm stora labbets färdigställande. Parallellt med den långsiktiga utvecklingen av området planerar Castellum att skapa ett kluster och en testbädd för innovation och utveckling av framtidens hållbara transporter och mobilitet.

Varmt välkommen till en förmiddag där vi får ta del av planerna för området och där vi får träffa några av de innovativa aktörerna på området.

Program:

Avgång buss Gustav Adolfs torg 08.00 till Gateway Säve
Busstur genom Gateway Säve-området.

Programstart ca 8:45
Plats:
Nolvik Hotell och Restaurang, Säve Flygplatsväg 25

Ulf Östermark, Utvecklingschef, Castellum
På Gateway Säve skapas en världsunikplats för hållbar logistik och mobilitet. Ett tre miljoner kvadratmeter stort område fullt av framtidstro. Här samlas företag, forskning och akademi för att testa och utveckla hållbara tekniker och lösningar. Välkommen till platsen där världsledande utveckling av hållbar logistik och mobilitet blir verklig.

Martin Gustavsson, Forskningschef, SEEL 
SEEL Swedish Electric Transport Laboratory är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och RISE. Syftet med SEEL är att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa.

Martina Wettin, Medgrundare och Styrelseledamot, Nilsson Energy
Nilsson Energy är den världsunika föregångaren inom hållbar vätgasproduktion och energilagringslösningr. På Gateway Säve kommer de att utveckla och producera nyckelfärdiga containerbaserade system för energilagring och elförsörjning till bland annat fastigheter.

Frågestund

Kaffe & macka & mingel

Workshop: Förutsättningar och utmaningar med testsite Gateway Säve

Internationell utblick på testbäddar: Alex Søgaard Moreno, Business Aalborg presenterar kartläggningen av danska testbäddar

Buss tillbaka avgår ca 11:30
Buss anländer Gustav Adolfs torg ca 12:00

Välkommen med din anmälan! Antal platser är begränsade.

Läs mer om Gateway Säve: www.gatewaysave.se.

Testbädd Göteborg ska genom samverkan på en helt ny nivå göra det möjligt att accelerera utvecklingen, bygga unik, världsledande kunskap och ta tillvara regionens innovationskraft för att möta morgondagens utmaningar. Testbädd Göteborg tar avstamp i testbäddar, initiativ och program som redan pågår med målet att lyfta nivån ytterligare och öppna för nya aktörer. 

Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut, science parks och är initierat av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet. From 2022 har Johanneberg Science Park uppdraget att driva testbäddsträffarna. 

Läs mer om våran roll i Testbädd Göteborg
Läs mer om Testbädd Göteborg på Business Region Göteborgs webb

Content

Har du frågor, hör gärna av dig;

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn