Startmöte: Anta Byggutmaningen Klimatbudget – sätt mål för klimatpåverkan i ett byggprojekt!

Gör en klimatbudget!
21
sep
Kategori
Evenemangstyp
Workshop
Datum & tid21 september 2021 - 13:00
Plats
Plats
Online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Vilka av era beslut har störst klimatpåverkan? Genom att tidigt beräkna och sätta gränsvärden blir vi medvetna om hur mycket våra olika beslut belastar klimatet, och på så sätt kan vi börja bygga med lägre klimatpåverkan. I Byggutmaningen Klimatbudget bryter vi tillsammans ner era klimatmål och sätter en klimatbudget på byggnadsnivå. Arbetet pågår under hösten.

Vi har identifierat tre delutmaningar som är avgörande för att nå organisationens, och branschens, klimatmål. Ni kommer välja vilken eller vilka delutmaningar ni vill jobba med, som kommer behandlas under höstens fyra möten. Mellan mötena genomför du arbete på hemmaplan. 

1.      Beräkna klimatpåverkan från ett byggprojekt.

Vi stöttar er att göra en kvalitetssäker och effektiv klimatberäkning enligt en metodik som er organisation väljer.

2.      Fastställ en klimatbudget för ett byggprojekt. Vi hjälper dig att göra en klimatbudget, ett relevant och ambitiöst klimatmål, på något av era byggprojekt.

3.      Klimatförbättrande åtgärder genom projektets alla skedenNär ett hus byggs fattas minst 1000 små och stora beslut som avgör projektets klimatpåverkan. Då gäller det att de tas på rätt grunder. Ni kommer att titta på vanliga förbättringsåtgärder i olika skeden.

Under hela byggutmaningens gång får vi vägledning av klimatexperten Sara Borgström, WSP.

Upplägg för första mötet:

·        Introduktion till Byggutmaningen Klimatbudget – process och datum.

·        Var står ni nu, och vad vill ni utvecklas inom?

·        Omvärldsspaning av Sara. Klimatberäkning – av vadå? Exempel på process för minskad klimatpåverkan.

·        Workshop kring utmaningar och konkretisering av era behov

·        Formulera din egen hemläxa till nästa möte

Välkommen!

Mötet den 21 september är digitalt, men vi ser fram emot att allt mer övergå till fysiska träffar anpassade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer allt eftersom. Vi återkommer med information.

Här kan du läsa mer om upplägget.

Byggutmaningarna genomförs inom Klimat2030 – Västra Götaland ställer om, av Johanneberg Science Park i samarbete med Byggföretagen i väst.

 

Content

Har du frågor?

Peter Selberg, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing och samordnare Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn