Smartare process kortar träbyggande

träkonstruktion
08
dec
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid8 december 2021 - 10:00
Plats
Plats
online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Med väderskyddat trähusbyggande och bred samverkan kan byggtiden på plats halveras. Det visar en ny studie av Rolf Jonsson, senior konsult inom byggprojektledning, och Mats Persson, universitetslektor vid Malmö Universitet.

Genom att studera byggprojekt som genomförs idag och analysera förutsättningar och möjliga utvecklingar har tidsaspekter och kostnadsaspekter undersökts. I de analyserade projekten har det varit tydligt att när det är dags att planera för byggproduktionen är valmöjligheterna att utforma väderskydd och att anpassa byggsystem och leveranser begränsade. De tidiga valen och besluten begränsar handlingsfriheten för byggaren.

För att uppnå vinster behöver samarbetet mellan byggherrar, entreprenör, installatörer och stomleverantörer vara mer utvecklat och integrerat. Med högre förtillverkningsgrad och väderskydd är det möjligt att halvera byggtiden jämfört med konventionellt byggande i branschen idag. Det ställer också krav på att förutsättningarna för byggprojekten analyseras i tidiga skeden av byggprocessen.

Program:

  • Rolf Jonsson och Mats Persson presenterar studien och dess resultat.
  • Annika Andersson, VD Sven Johansson Bygg, kommenterar studien utifrån en tillverkares perspektiv
  • Tim Jonsson, projektledare Riksbyggen, kommenterar studien utifrån en byggherres perspektiv
  • Diskussion och frågor från gäster

Moderator: Peter Selberg, Johanneberg Science Park

Anmälan öppnar snart!

Om tillverka i trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.
Läs mer

Tillverka i Trä EU  - logotyper

Content

Vill du veta mer? Kontakta:

Peter Selberg, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing och samordnare Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn