Öppna data och datadriven innovation

12
nov
Kategori
Evenemangstyp
Workshop
Datum & tid12 november 2019 - 08:30
Plats
Plats
Johanneberg Science Park, lokal Poseidon, Sven Hultins gata 9C
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Välkommen till workshop där vi tillsammans utforskar och reflekterar kring möjligheterna att använda öppna data för att skapa nya innovationer!

Du kommer att få höra om Göteborgs Stads arbete med öppna data och vad som är på gång, ta del av goda exempel från företag och andra städer hur man använder öppna data och bli inspirerad av exempel på innovationer med hjälp av öppna data. Du får också höra om hur du får tillgång till den data du efterfrågar och behöver i ditt arbete.

Det här är en serie workshopar som stöds av projektet SCORE som finansieras av InterReg. I SCORE - Smart Cities and Open data RE-use - samarbetar nio städer runt om i Europa med Amsterdam i spetsen. Det handlar om att öppna data, att sänka trösklarna för samarbeten mellan företag i olika länder och driva utvecklingen av nya innovativa lösningar och gemensamma standarder för EU-länder. Projektet drivs av Göteborgs Stad och Johanneberg Science Park.

Vi bjuder på kaffe, frukt och lunchwrap!

Agenda

8:30 Incheckning (inkl. kaffe)

9:00 Välkommen!

9:10 Luftdata och kartor inkl. idégenerering
Ågot Watne och Johan Sylvén, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad

10:00 Smart trafikdata inkl. diskussion
Jonas Eriksson och Dilan Ustunyagiz, Göteborgs Stads Parkering
Johan Karmalm, Trafikkontoret Göteborgs Stad

10:40 Fikapaus

11:00 Goda exempel med öppna data inkl. diskussion
Fredrik Hallgren, IVL
David Nilebo, Insplorion AB
Sara Janhäll, RISE
Daniel Nilsson, Ramboll  AB

11:40 Summering                            

12:00 Lunchwrap

Programmet kan komma att uppdaterats med fler medverkande.

Ta gärna med ett bra exempel där du och din organisation har använt öppna data eller något exempel där du skulle vilja använda öppna data!.

Projektets webbsida

Interreg-projekt North Sea Region

Content

Lena Blom, adjungerad professor på Chalmers (Vatten miljö teknik) samt strateg och FOU-ansvarig på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Anna Ledin, Miljödirektör Göteborgs Stad. 

För mer information, kontakta;

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17
Skicka e-post
LinkedIn