Möjligheter och hinder för omställning till Bioplast

bioplast
19
feb
Kategori
Datum & tid19 februari 2020 - 07:30
Plats
Plats
Restaurangen, Johanneberg Science Park
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Idag finns stor osäkerhet kring om och i vilka fall biobaserade plaster är ett socialt och miljömässigt hållbart alternativ till fossilbaserade plaster.

Detta beror till stor del på osäkerheter kring hur man ska bedöma hållbarhet för olika typer av biomassa som används som råvara till dessa material. Detta kan vara ett av skälen till att omställningen till biobaserade plaster går långsammare än tidigare förutspått och att produktionen av dessa plaster inte tilltar i den takt man tidigare trott.

I projektet Policy för biobaserade plaster skapas förutsättningar och vägledning för hållbara ställningstaganden hos tillverkande, upphandlande och användande organisationer när det gäller biobaserade plaster.

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar resultat kring hur vi lättare skulle kunna använda oss av bioplaster inom material- och produktutveckling.

Program:

07.30 Frukosten står framdukad
08.00 Hej och välkommen!
08.05 Bakgrund till projektet
08.10 Vad är bioplast?
08.20 Panelsamtal mellan Elsa Fahlén, Innovationsledare på Lokalförvaltningen i Göteborgs stad; Dag Duberg, Nordic Sustainability Manager Tarkett; Jonna Bjuhr Männer, Miljöstrateg i Västra Götalandsregionen och Ola Hermansson, CEO Hammarplast Medical AB.
08.45 Frågor från publiken
09.00 Avslut 

Frukostseminariet modereras av Johan Felix, Chalmers Industriteknik.

Dörrarna öppnas 07.30 och seminariet startar 08.00.

Välkomna!

BDAB   CITGBG stad HPM KPProcurator   tarkettvinnovavgr