Lunchseminarium: Hur tar vi till vara kunskap i innovationsprojekt?

19
jun
Kategori
Datum & tid19 juni 2018 - 11:30
Plats
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

De senaste åren har samhällsbyggnadssektorn initierat och byggt upp många spännande projekt för att utveckla hur vi bor och lever. Men hur skalar vi upp de hållbara och innovativa projekten som skapats? Hur kan vi implementera lärdomar och erfarenheter från både lokala och nationella innovativa projekt?

Den 19 juni bjuder IQ Samhällsbyggnad och Johanneberg Science Park in till en lunchträff där vi utifrån tre projekt kommer tala om hur vi ska göra för att få ut den kunskap som nu skapas i projekt – hur kan vi verkligen bli nyttiggörande?

Projekten är ledande exempel från olika delar av samhällsbyggnadssektorn som varit och är innovationsdrivande. Talarna kommer berätta om hur de inte bara skapar nytta utan också hur de gör för att kunskaperna ska tas till vara och spridas. Följeforskning i projekten, hur implementerar de kunskap i alla projekt? Vilka områden jobbar de med?

  • Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, kommer berätta om arbetet med Positive Footprint Housing, där Riksbyggen vill testa gränserna för vad som är hållbart. Projektet ska hitta nya sätt att bygga och ta hand om bostäder som är bra för både människor, miljön och ekonomin. Hur gör Riksbyggen och deras samarbetspartners för att kunskaperna som generas i projektet förs ut i organisationen och blir mainstream?
  • Ulf Östermark, forsknings- och Utvecklingschef, Förvaltnings AB Framtiden, ger inblick i utmaningen att bygga en jämlik och hållbar stad med 72 000 befintliga bostäder och 38 000 parekeringar som koncernen redan förvaltar samt nyproduktion på 1400 nya bostäder om året. Ulf kommer även att ta upp hållbar mobilitet och koppla till erfarenheter från arbetet med ElectriCity i samtalet.
  • Christine Olofsson, hållbarhetschef, Älvstranden Utveckling, kommer tala om hur Älvstranden Utveckling aktivt arbetar med processer och projekt som säkerställer att det skapas nya innovationer i en verklig stadsmiljö med exemplet Älvstaden,som testarena för framtida hållbara lösningar.

Träffen avslutas med en panel som modereras av IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin. 

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Bild  Bild