Kompetensglapp och vanans makt försvårar träbyggnation

skog höst
10
dec
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid10 december 2020 - 10:00
Plats
Plats
online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Att bygga i trä har både miljömässiga och tekniska fördelar. Som konstruktionsmaterial har trä på senare år börjat ta fart. Men vilka är dagens hinder för högre effektivitet och större volymer? Den nya intervjustudien Värdekedjans roll i industrialiserat träbyggande, som undersökt byggandet av flerbostadshus och publika lokaler med trästomme, visar på flera utmaningar. Välkommen att ta del av studiens resultat för att höra mer om utmaningarna och hur du kan bli en möjliggörare för ökad träbyggnation!

Vid detta seminarium får du veta hur aktörer i ekosystemet kring byggnation i trä - till exempel beställare, arkitekter, tillverkande företag och kommuner - påverkas av och påverkar träbyggnation. Vi kommer bland annat att prata om det inflytande som processer, föregångare och systemoptimering har. Presentationen av studiens resultat följs upp av reflektioner från en panel med representanter från branschen samt diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. 

För dig som är partner i Tillverka i Trä efterföljs seminariet av en workshop kring möjliga insatsområden till följd av studien. Här får du en möjlighet att diskutera och planera kommande aktiviteter för att främja möjliggörarna, överbrygga utmaningarna och skapa en innovativ trätillverkning för framtiden.

Program 
10:00 – 11:00

 • Presentation av intervjustudiens resultat 
     Linnéa Johansson, Johanneberg Science Park
 • Diskussion    
     I mindre grupper
 • Panelsamtal mellan: 
  Linnéa Johansson, Johanneberg Science Park
  Marie Johansson, RISE
  Urban Blomster, Södra
  Fler kan tillkomma

Valfritt för parters i Tillverka i Trä
11:15 – 12:00

 • Workshop om fortsatta aktiviteter

Moderator:
Peter Selberg, Johanneberg Science Park.

Aktiviteterna görs inom Tillverka i trä, en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin för att minska klimatpåverkan och gynna cirkulär ekonomi.

Tillverka i Trä       EUflag       Västra Götalandsregionen

Content

Kontakt för frågor:

Linnea Johansson , Projektledare

+46 708 24 01 18
Skicka e-post