Klimatsmart byggande - nu gör vi det!

Klimat 2030
16
sep
Kategori
Datum & tid16 september 2020 - 09:30
Plats
Plats
Digitalt via Zoom
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Du arbetar inom bygg- och anläggningssektorn och vill vara en del i klimatomställningen och söker svar på hur du praktiskt kan gå tillväga. Vi hjälper dig med konkreta verktyg och lösningar som du kan använda dig av i din vardag. Tillsammans skapar vi ett mer resurseffektivt och klimatsmart samhälle, och gör best practice till rutin!

Du är jordens viktigaste gäst!

Efterfrågan att ställa om byggbranschen till klimatneutralitet och mer resurseffektiva och klimatsmarta lösningar ökar ständigt. Vid vår första träff kommer vi att fokusera på klimatpåverkan och mätbarhet samt renovering och återbruk.

Det här får du hjälp med under dagen:
Resultat från utvalda projekt som är relevanta för att uppnå mätbara klimatnytta presenteras. Under dagen lanserar vi också ett arbetssätt med så kallade Utmaningar, som innebär hjälp med konkreta åtgärder som bidrar till omställningen och är direkt genomförbara idag, som du och ditt företag/organisation kan anta. Du kommer också få ta del av erfarenhetsutbyte och expertstöd.

Vilka är vi?
Vi som arrangerar det här representerar två viktiga och stora kraftsamlingar för klimatsmart byggande, både i regionen och i Sverige. Satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om vars arbete i byggsektorn samordnas av Johanneberg Science Park, och Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 vars implementering leds av Byggföretagen.

Eventet hålls digitalt via Zoom och är kostnadsfritt.

Program

09:30 Klimat 2030 och färdplanen – skillnader och likheter, samarbeten och överlapp.
Peter Selberg, Johanneberg Science Park och Birgitta Govén, Byggföretagen.

09.40 Mätning och uppföljning av byggandets klimatpåverkan, presentation av projekt och resultat.
Birgitta Govén, Byggföretagen.

10.00 Klimatkrav till rimlig kostnad, presentation av projekt och resultat.
Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta.

10:15 Erfarenheter från praktiskt arbete från aktiva utförare av klimatarbete.

10:30 Frågestund

10:45 Paus 10 min

10:55 Renoveringsvågen - kommer den nu?
Birgitta Govén, Byggföretagen.

11:10 Utmaningar på temat återbruk, presentation och lansering
Peter Selberg, Johanneberg Science Park.

11:30 Avslutning

Byggföretagen leder färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Läs mer här: https://byggforetagen.se/fardplan-2045/

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Initiativtagare är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdet Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Läs mer här: www.klimat2030.se

Content

Kontakt för frågor

Peter Selberg, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing - Brf Viva Riksbyggen

+46 730 57 26 25
Skicka e-post
LinkedIn