Klimatomställningen och förtroendet för samhällsaktörer – hänger det ihop?

Bild
12
maj
Kategori
Datum & tid 12 maj 2022 - 08:00
Plats
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Hur ser förtroendet ut för svenska medier, partier, myndigheter, företag och organisationer - ja samhället i stort - under valåret 2022? Dessutom har ett antal alarmerande klimatrapporter släppts som visar att klimatomställningen måste ske snabbare, men de klimatsmarta lösningarna som föreslås väcker debatt. Hur skapar vi klimatsmarta lösningar som inte blir polariserande och som skapar framtidstro och förtroende? Välkommen till ett webinar tillsammans med Medieakademin och Henrik Ekengren Oscarsson och Markku Rummukainen, ledamot i Klimatpolitiska rådet och representant för IPCC i Sverige.

Vilka förväntningar har svenska folket på medierna och partierna inför valåret? Medieakademin släpper årligen Förtroendebarometern. Årets resultat visar bland annat en historiskt positiv samhällsbild och att höga krav ställs på de sociala medie-plattformarna inför valåret. Ta del av en djupare genomgång av årets resultat och analyser, presenterade av statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson!

Under samma period (februari-mars 2022) som Förtroendebarometern 2022 genomfördes släpptes också en rad alarmerande klimatrapporter och Klimatpolitiska rådets utvärdering av regeringens klimatpolitik, där ledarskap och effektiva klimatåtgärder efterlyses.

Hur är man förtroendeingivande inom klimatfrågan och hur visar man klimatledarskap? Hur utvecklar vi lösningar som är inkluderande och skapar hållbara fördelningseffekter? Markku Rummukainen, ledamot i Klimatpolitiska rådet och representant för IPCC i Sverige deltar också i ett gemensamt samtal och delar med sig av vilka åtgärder som behövs för att vi ska utveckla klimatsmarta lösningar som är inkluderande, jämlika och effektiva.

Samtalet modereras av Tove Arnsvik, Johanneberg Science Park.

När? 12 maj, 08.00-09.00
Plats: Webinar, anslutningslänk skickas ut till anmälda deltagare.

Johanneberg Science Park är medlem i Medieakademin, en ideell förening som vill fördjupa mediedebatten och skapa mötesplatser för att öka förståelsen om hur medier påverkar samhället. Sedan starten 1997 publiceras Förtroendebarometern, Sveriges mest uppmärksammade mätning om förtroende för medier, politik och näringsliv. Sedan 2017 görs även Maktbarometern: En karta över vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Bakom Medieakademin står Göteborgs Universitet, Göteborgs Posten, Kantar SIFO, med flera. Här kan du läsa mer: https://medieakademin.se/

Content

Har du frågor?

Tove Arnsvik Bjurefalk, Kommunikatör (föräldraledig)

+46 708 58 29 35 tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com LinkedIn