Inn2Health Cross Collaboration Day: KOL

KOL är den tredje största dödsorsaken globalt.
15
sep
Kategori
Evenemangstyp
Workshop
Datum & tid15 september 2020 - 08:30
Plats
Plats
Zoom, länk skickas till anmälda i god tid
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Inn2Health sätter fokus på KOL och nya möjliga vägar för att bättre kunna förutsäga eller identifiera förvärring i ett tidigt skede av KOL.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) drabbar mer än 380 miljoner människor över hela världen och är den tredje största dödsorsaken globalt. Sjukdomen är progressiv – vilket betyder att patienter blir värre med tiden. Det finns behandlingsalternativ, men för närvarande inget botemedel. En av de viktigaste delarna av effektiv KOLS-vård är att undvika akut försämring av symtomen. Varje försämring kan vara allvarlig, potentiellt livshotande och orsaka irreversibel skada på lungan. D

essutom är patienter ofta ovilliga att söka läkare under de tidiga stadierna av sjukdomen. Istället väntar de tills symtomen är så allvarliga att sjukhusvistelse kan vara det enda alternativet. Lösningar som kan förutsäga eller identifiera förvärringar i ett tidigt skede skulle därför vara en viktig förbättring av KOL-vård.

Den 15 september organiserar Inn2Health en Cross Collaboration Day med fokus på KOL med syfte att engagera forskare, innovatörer, företagare och företag från olika sektorer i jakten på innovativa lösningar som kan förbättra vården av KOL-patienter.

Content

Kontaktperson:

Katarina Nordström, Kommunikation, SME-kontakter

+46 709 35 38 60
Skicka e-post
LinkedIn