Hur kan vi lagra koldioxid för att minska mängden i atmosfären?

bild
14
sep
Kategori
Datum & tid14 september 2018 - 07:30
Plats
Plats
COWI, Skärgårdsgatan 1, Göteborg
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

För att uppsatta klimatmål ska nås krävs, förutom minskade koldioxidutsläpp, även att lagring av koldioxid byggs ut i full skala. Utbyggnadstakten av fullskaliga anläggningar påverkas framförallt av politisk styrning och teknisk utveckling. Resurser inom både forskning och näringsliv satsas idag för att få fram kostnadseffektiva och säkra metoder för infångning, transport och lagring av koldioxid.

Den 14 september bjuder Västsvenska Kemi- och Materialklustret och COWI in till frukostseminarium och berättar, utifrån aktuella och pågående projekt, om drivkrafter och möjligheter för storskalig infångning, lagring och transport av koldioxid. 

08.00 Isabella Herstad Norin på COWI och Lars Josefsson från Västsvenska Kemi- och Materialklustret hälsar välkomna.

08.05 Per Sandberg, Senior advisor, Business Development från Equinor (f.d. Statoil) presenterar sina erfarenheter utifrån genomförda och pågående projekt för storskalig koldioxidlagring. 

08.25 Stavros Papadokonstantakis, docent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap och energiteknik presenterar Chalmers arbete och engagemang i EU-projekt inom området. 

08.45 Frågor från publiken

09.00 Avslut

Tid: Frukosten står framdukad från 07.30. Seminariet pågår 08.00-09.00.
Plats: COWI, Skärgårdsgatan 1, Göteborg

Välkomna!

Anmäl dig här

COWI   VKMK  K2030