Hållbara Smarta Parker - final celebration

park uppifrån
03
okt
Kategori
Evenemangstyp
Konferens
Datum & tid 3 oktober 2023 - 12:00
Plats
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Grönytorna i våra städer är allt viktigare och ny teknik spelar en allt större roll i skötseln av framtidens parker och grönytor. Hållbara Smarta Parker är en öppen testbädd för att utveckla framtidens smarta grönområden. Flera av projekten i testbädden visar mycket positiva resultat för både ekonomi, kvalitet och miljö. Till hösten summerar vi våra lärdomar, välkommen att ta del av dessa.

Företag, forskare och några av Göteborg Stads förvaltningar testar sedan 2018 nya arbetssätt som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. Testbädden ger tillgång till verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar.

Program 12:00 - 17:00 Obs! Träffa utställande företag från kl 10 i Lagerhuset!

- Lunch i Trädgår´n                  

- Inspirationstalare: Jan Malmgren, Entreprenör i landsbygdsutveckling med digitalisering   
Jan är grundare till Smarta Byar, digitaliseringsprojekt och mötesplats för en hållbar landsbygd.

- Om Hållbara Smarta Parker: Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad

- Resultat utifrån fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

  • Sensorer för behovsstyrning av utemiljöskötsel
  • Elektrifiering 
  • Automatisering av utemiljöskötsel
  • Ökad biologisk mångfald
  • Fossilfria maskiner - utbud och möjligheter

- Fika   

- Pitch medverkande företag (Bintel, Senseapp, Sensefarm mfl)

- Utställning medverkande företag (utomhus och i Lagerhuset)
(Maskinparken, Bintel, Senseapp, Sensefarm, Vegtech mfl)

- Mingel

Projektnamn i Vinnovas portal är Testbädd Utemiljö. 

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB. Projektets webbplats: https://smartaparker.johannebergsciencepark.com 

Testbädden initierades 2018 i ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna. Arbetet med att utveckla testbädden finansierades av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Ytterligare utveckling finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners bidrar med ytterligare 5 miljoner. 

Projektnamn i Vinnovas portal är Testbädd Utemiljö. 

 VINNOVA logga