Fysiskt frukostseminarium: Är vätgas lösningen för industrins klimatomställning?

Är vätgas framtiden för industrin?
08
sep
Kategori
Datum & tid8 september 2022 - 07:30
Plats
Plats
Restaurang Ooto, Johanneberg Science Park
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

För att klara den gröna omställningen och en långsiktig och förnybar industriproduktion behöver företagen ställa om och hitta nya råvaror och energikällor. Vätgas kommer få en viktig roll i utvecklingen av ett fossilfritt Sverige och i förverkligandet av industrins färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Stora mängder vätgas kan behövas för att producera råvaror, drivmedel och som energibärare. Vad är det senaste inom vätgasanvändning i industrin i Västra Götaland och vad behövs framåt? Vilka samarbeten måste till?

I omställningen till ett klimatneutralt samhälle är vätgasen en viktig pusselbit för att klara de nationellt beslutade klimat- och miljömålen. Vätgas är idag både en råvara som kan användas för exempelvis drivmedelproduktion och kan bli en resurs i elsystemet och samtidigt en biprodukt som kan användas i industrierna inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Större delen av Västsvenska Kemi- och Materialklustret är väl samlat i en region kring Stenungsund, Lysekil och Göteborg och det borde finnas skalfördelar att samverka kring vätgas på västkusten.

Välkommen till höstens första frukostseminarium på plats på Johanneberg Science Park för att lyssna på fyra exempel på vad som händer inom vätgasutvecklingen i Västsverige!

Observera att platsen är i restaurang Ooto på Johanneberg Science Park. Det går inte att delta digitalt och anmälan krävs. Frukosten är serverad från 07.30!

Program:

08.00 Hanna Paradis, moderator, och processledare i satsningen Klimatledande Processindustri välkomnar och inleder.

08.05 Johan Sandstedt, Swedish Hydrogen Development Center (SHDC), om hur SHDC arbetar och vilka utmaningarna inom vätgasutvecklingen i Sverige är.

08.15 Vad sker på vätgasområdet inom Klimatledande Processindustri? Maria Edvall, RISE, presentation av projektet Flexibel vätgasproduktion som undersöker vilka möjligheter och hinder som finns för en vätgasproducent, till exempel en industri eller annan, att bidra med flexibilitet genom en framtida elektrolysörsanläggning. Vad krävs framåt?

08.25 Anders Fröberg, Borealis om vilka möjligheter ser Borealis kring att använda vätgas som bränsle och insatsvara, och hur ser framtiden för vätgas ut inom industrin?

8.35 Viktor Allgurén, Göteborgs Hamn om satsningarna på dels Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik, som tas i bruk redan under 2022 samt satsningen på en produktionsanläggning för vätgas inom hamnområdet, med driftstart 2023. Inledningsvis ska anläggningen ha en kapacitet på 4 MW, vilket ger en produktion av upp till ca två ton vätgas per dygn.

8.50 Gemensam diskussion – hur kan vi samarbeta mer inom vätgasutveckling?

09.00. Avslut.

Klimatledande Processindustri strävar efter en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Satsningen är finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och koordineras av Johanneberg Science Park och RISE. Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar.

Content

Har du frågor?

Hanna Paradis, Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 766 11 31 06 hanna.paradis@johannebergsciencepark.com LinkedIn