Frukostseminarium: Kan all IKEA:s plast vara förnybar eller återvunnen till 2030?

bild
26
nov
Kategori
Datum & tid26 november 2019 - 07:30
Plats
Plats
Restaurangen, Guldhuset, Johanneberg Science Park
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

De flesta plaster är idag oljebaserade, vilket innebär att de kommer från en icke-förnybar resurs. IKEA har stora ambitioner inom cirkulär ekonomi och har som mål att all plast ska vara återvunnen eller förnybar till 2030. Hur går IKEA till väga?

Under seminariet får vi också ta del av erfarenheter från Martin Strååt, som arbetat med plaståtervinning i Sverige ur både forskning- och praktiksammanhang.

På scen:
Per Stoltz, Resource and biodiversity leader Ingka Group (största retail gruppen inom IKEA Franchise)
Martin Strååt, Teknologi doktor i plastbearbetning och grundare av återvinningsföretaget Novoplast AB.
 
Modererar gör Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret och insatsområdesledare i Klimatledande Processindustri. Lars leder efter presentationerna ett panelsamtal med deltagarna och det kommer ges tillfälle att ställa frågor.

Frukost serveras från 07.30. Seminariet börjar kl. 08.00 och avslutas kl. 09:00.

Varmt välkommen!

Frukosten är ett samarrangemang med Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som samlar företag, branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställning en till en klimatsmart region.

Klimatledande processindustriklimat2030VKMK