Frukostseminarium: Batterier VGR – Fokus på fastighetsnära installationer

Illustration av batterier och kaffekopp
25
maj
Kategori
Datum & tid 25 maj 2023 - 08:00
– 25 maj 2023 - 09:30
Plats
Plats
Studion, A Working Lab, Sven Hultins Plats 5
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Batterier VGR är ett kunskapshöjande projekt som syftar till att främja ett flexibelt och robust elsystem i Västra Götalandsregionen. Under våren 2023 har vi samlat fastighetsägare, energibolag och andra behovsägare och, genom ett antal studiebesök och seminarier, tillsammans lärt oss om flexibilitet i allmänhet och batterier och deras roll och möjligheter i synnerhet.

Parallellt med dessa aktiviteter har tre konsultföretag gjort en sammanställning av de möjligheter och utmaningar som kommer med batterier i fastigheter. Rapporten är nu färdig och under det här frukostseminariet kommer Bengt Dahlgren AB, Maple Energy och Norconsult presentera det man kommit fram till vad gäller om nyttor och intäkter, olika batterityper, styrmedel, brandrisker och vad man behöver tänka på vid installationen.

Moderator: Stina Rydberg, projektledare, Johanneberg Science Park

Vi serverar frukost vid 8:00 för dem som kommer hit, men seminariet live-streamas även från 8:30. Ange i anmälan om du deltar fysiskt eller digitalt.

Projektet genomförs av Johanneberg Science Park, med stöd från Västra Götalandsregionen.

Content

För mer information, kontakta:

Karin Weijdegård, Kommunikatör

+46 735 25 27 08 karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com LinkedIn