Från ord till handling: Hur skapar vi klimatneutrala stadsdelar tillsammans?

klimatsmarta städer
17
mar
Kategori
Datum & tid17 mars 2022 - 09:00
Plats
Plats
Rum 4, Guldhuset, Johanneberg Science Park
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Tillsammans och med gemensam kraft kan vi skapa klimatneutrala stadsdelar. Johanneberg Science Park kommer på det här eventet att, med partners och politiker från tre kommuner som vi samarbetar med, presentera bra exempel på klimatneutrala lösningar och diskutera vilka flaskhalsarna är för att storskaligt implementera dessa i våra städer.

I de tre projekten i de tre kommunerna, Göteborg, Härryda och Mölndal, planeras det för bland annat över 50 000 bostäder och ett stort antal arbetsplatser till 2030. Fokus för det här mötet kommer vara att diskutera klimatneutrala energi- och mobilitetslösningar i städer. 

Den 17 mars kl 09.00 arrangerar Johanneberg Science Park ett unikt event där vi tillsammans ska ta konkreta steg framåt och vi vill hitta lösningar på de problem som hindrar oss att nå klimatmålen, till exempelvis klimatneutralitet. 

Seminariet kommer innehålla: 

 • Vad kan klimatneutralitet innebära och vilka exempel finns från andra städer i Sverige? 
  Jonas Tannerstad, Chef El & automation, ÖrebroBostäder, om hur de bland annat har lyckats minska elkonsumtionen med två tredjedelar i det befintliga beståndet.
  Linnea Nilsson, exploateringsingenjör, Örebro kommun, om Örebromodellen och hur de arbetar med markanvisningar i den klimatsmarta stadsdelen Tamarinden, som ska byggas i Örebro.

 • Ett urval av JSP:s partners presenterar bidrag och exempel som finns tillhanda idag och utmaningar kring uppskalning kopplade till dessa. 

 • Diskussion med partners, politiker och tjänstemän kring vilka utmaningarna är och hur vi löser dem. 

Vilka är målsättningarna med eventet?  

 • Vi ska identifiera flaskhalsarna som hindrar storskalig implementering av nödvändiga systemförändringar som behöver bli norm i stadsutvecklingen.

  Exempel på vanliga ”flaskhalsar” eller hinder som försvårar storskalig implementering kan vara hur regelverk, ekonomiska modeller och upphandlingar är formulerade, eller förutsättningar i detaljplaner, tillståndsprocesser, exploateringsavtal, etc.   

 • Under eventet ska vi också formera grupper som efter denna träff i samverkan med Johanneberg Science Park ska hitta lösningar på de identifierade hindren. 

Vem riktar sig eventet till? 

Aktörer som verkar inom stadsutveckling i kommunerna; Göteborg, Härryda och Mölndal. Inbjudna är politiker, tjänstemän inom offentlig sektor, kommunala bolag och offentliga och privata fastighetsutvecklare i dessa kommuner eller partners till Johanneberg Science Park.  

Vi planerar för ett fysiskt event, men om restriktionerna förändras kommer vi senare meddela form för eventet. 

Välkommen! 

Det här är det första steget i en serie på olika teman inom hållbar stadsutveckling. Syftet är att öka kunskapsnivån, inspirera till klimatsmarta lösningar och skapa nätverkseffekter inom vår partnerkrets. Eventet riktar sig till en specifik målgrupp.

Content

Har du frågor?

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@johannebergsciencepark.com