Forskningscirkel: Värdeskapande styrelsearbete

händer
31
jan
Kategori
Datum & tid31 januari 2022 - 15:00
Plats
Plats
online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Hur agerar du i styrelserummet? Vilka konsekvenser har ditt och dina kollegors agerande? Skulle du kunna skapa mer värde genom att agera annorlunda i styrelsen? Nu lanserar vi ett erbjudande där du kan utveckla ditt styrelsearbete i samverkan med andra. Nyfiken? Välkommen på informationsträff.

Många företagare upplever att styrelsearbetet inte bidrar så mycket till verksamheten som de önskar. Samtidigt uttrycker många styrelseledamöter att de skulle kunna/ vill bidra mer i styrelserummet. 

Nu finns möjligheten att lära mer om hur du kan dra nytta av styrelsearbetet. Genom att på ett strukturerat sätt reflektera kring dina erfarenheter av hur arbetet i styrelsen går till och utbyta erfarenheter med andra personer med likartade uppdrag stimulerar vi ett lärande som i förlängningen kan utveckla ditt bidrag till verksamheters värdeskapande.

Upplägg: Under 1 års tid delta på tre stycken erfa-träffar (med nio andra i samma roll) och lägga ca 30-60 minuter på egen reflektion i samband med styrelsemöten. 

Värde:  Du utvecklar din förståelse för hur du kan öka ditt bidrag i styrelserummet. Utifrån era individuella reflektioner och de samtal som uppstår i erfa-grupperna utvecklar vi ny kunskap.

För vem: Om du arbetar som företagsledare, styrelseordförande eller som styrelseledamot i ett litet eller medelstort företag (upp till 249 anställda) och önskar utveckla din roll i styrelserummet, är du välkommen att delta i vår kunskapsprocess.

Vi startar våren 2022.

Välkommen på informationsträff för att få veta mer. 

Denna metod kallas Forskningscirkel och är del i ett samarbete med Almi, Coompanion, Connect Väst, Göteborgs universitet - Handelshögskolan, MATIX, Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB, Västsvenska Handelskammaren och Johanneberg Science Park. 

Läs mer: https://www.gu.se/handelshogskolan/om-oss/samverkan/sme-community-skapa…

Content

Vill du veta mer? Kontakta:

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn