Finns det hopp om fossilfria byggnader?

Trähus
19
okt
Kategori
Datum & tid19 oktober 2018 - 07:30
Plats
Plats
Johanneberg Science Park
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har därför beslutat att Sverige ska ha ett netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. I projektet ”Hoppet” är Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad nu i full gång med Sveriges första fossilfria byggnation. Till 2020 vill man uppföra en världsunik förskolebyggnad som i material, metod och process åstadkommits utan fossila material, energislag eller drivmedel.

Göteborgs Stad har ambitionen att vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att komma tillrätta med klimatproblemet. När förskolan Hoppet står klar ska erfarenheter från projektet föras vidare till all framtida byggnation i Göteborgs stads regi. Det handlar således inte bara om en enskild byggnad utan om ett mycket större innovationsprojekt. Detta innovationsprojekt kommer att få återverkningar på stora delar av byggbranschen och bana vägen för mer hållbar byggnation.  

För att nå våra ambitioner att drastiskt minska vår klimatpåverkan måste vi utforska fossilfria material och processer. Vi kan halvera vår klimatpåverkan med befintlig teknik, men för att nå längre kommer det att krävas teknikskiften, innovationer, nya affärsmodeller och samverkan. Detta konkretiseras inte minst i Klimatstrategiskt program för Göteborg, det styrdokument som visar vägen mot att Göteborg ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. För att lyckas med västvärldens första fossilfria byggprojekt krävs ett nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer.

Välkommen till ett frukosteminarium där vi diskuterar hur vi kan utveckla det fossilfria byggandet i Sverige tillsammans med Bengt Dahlgren AB, Boverket, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och Skanska!

Deltar i panelsamtalet gör:

Agneta Wannerström, Gruppchef Klimatneutralitet, Hållbar affärsutveckling, Skanska och projektledare för färdplan för bygg- och anläggningssektor som är en del av Fossilfritt Sverige.

Lena Hagert Pilenås, enhetschef för hållbara produkter och energi, Boverket

Maria Perzon, Hållbarhetsansvarig/Senior miljökonsult på Bengt Dahlgren AB

Nina Jacobson, Hållbarhets- och teknikchef, Lokalförvaltningen i Göteborg Stad

Samtalet modereras av Peter Selberg, arkitekt och projektledare, Johanneberg Science Park.

Plats: Restaurangen i Ooto, Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1-2.

VKMK    Klimat2030 JSP