Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?

visby
03
jul
Kategori
Datum & tid3 juli 2017 - 15:00
Plats
Plats
Strandvägen, H528, Visby
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Göteborgs Stad utvecklar tillsammans med åtta partners en unik lokal handelsplats för el, värme och kyla. Projektet Fossil-free Energy Districts optimerar energianvändningen. Hur bidrar en lokal energimarknad mellan fastigheter till effektivare resursutnyttjande? Vilka är handelsplatsens utmaningar?

EU-projektet Fossil-free energy districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Energi kommer att köpas och säljas mellan fastigheter sinsemellan likaväl som mellan fastigheter och energibolag. Energin mellanlagras bland annat i byggstommar, batterier och ackumulatortankar. Under 2017−2019 utgör Chalmers Campus Johanneberg själva testbädden. FED valdes ut i stor konkurrens av Urban Innovative Actions, Europakommissionens nya initiativ för att låta städer testa lösningar för sina utmaningar.

Medverkande:

  • Iréne Svensson, (Moderator), Johanneberg Science Park
  • Lotta Brändström, VD, Göteborg Energi
  • Mats Rydehell, Styrkeområdesledare för Energi, Chalmers tekniska högskola
  • Charlotte Lejon, chef för kommersialisering och företagande, Energimyndigheten
  • Johan Tjernström, Affärsutvecklare Energi, Akademiska Hus
  • Elisabeth Undén, Politisk sekreterare, (MP), Göteborgs Stad
  • Kalle Bäck, Ledamot i kommunfullmäktige, (KD), Göteborgs Stad
  • Per-Arne Håkansson, Ledamot, (S), Riksdagen

Seminairet är ett arrangemang inom Västsvenska Arenan i Almedalen. Åtta västsvenska organisationer samlas under ett och samma tak i Almedalen – den Västsvenska Arenan. Vi sätter fokus på frågor som är angelägna för hela Sverige och presenterar regionala lösningar på nationella utmaningar.

Seminariet i Almedalens program

#västsvenskaarenan #johannebergsp #almedalen
 

Content