En ekonomiskt driven klimatomställning: affärsmodeller & finansiering

En ekonomiskt driven klimatomställning - affärsmodeller & finansiering
27
maj
Kategori
Evenemangstyp
Workshop
Datum & tid27 maj 2019 - 12:00
Plats
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Hållbarhetsfrågorna tar alltmer plats på företagens agendor. Det måste gå att räkna hem och tjäna pengar på hållbarhetsinsatserna, så att affärer och aktiviteter kan fortgå och företaget leva vidare. Så hur anpassar vi affärsmodellerna för detta, och organisationernas roller till att göra verklig klimatnytta?

Just nu sveper dessutom en våg av finansieringsmöjligheter för klimatsmart byggande fram. Idag får du veta mer om några av dem, och vi har även bjudit in ett par banker som presenterar hur de tänker och vad de kan erbjuda idag. Men med möjligheter följer åtaganden, hör bankerna berätta om sina förväntningar på företagen också. Vi lovar er en spännande eftermiddag!

Agenda

12:00 Lunch serveras, självklart vegetarisk

13:00 Scenprogrammet startar

Första blocket: Affärsmodeller; om organisationsförändringar och affärens väsen

Trendspaning om hållbara affärsmodeller

Goda exempel på anpassade affärsmodeller
- Ing-Marie Odegren, projektchef eller Carlos Andersson, VD, på Jemmett Hållbara Smarta Hem
- Amanda Borneke, KMA-ledare på CS RIV
- Joakim Kaminsky, Arkitekt och delägare på Kjellgren Kaminsky Architecture AB

Reflektion i smågrupper
Vilka av de här modellerna är mest relevanta för mig? Finns några direkta lärdomar jag kan ta med till min organisation? Hur kan jag förbättra de affärsmodeller jag är delaktig i med stöd av dessa presentationer?

Uppsamling och diskussion i helgrupp 

Andra blocket: Finansieringsmöjligheter; om bankernas erbjudanden och förväntningar

Omvärldsspaning av Nadine Viel Lamare, rådgivare inom hållbart företagande och hållbara investeringar på Good4Business NVL AB.
Hon leder idag The Transition Pathway Intitiative (TPI), ett globalt investerarinitiativ som syftar till att utvärdera och gratis tillhandahålla information om hur noterade bolags affärsstrategier förhåller sig till 2-gradersmålet. Nadine har över 25 års erfarenhet från finansbranschen, de tio senaste som chef för Hållbart värdeskapande på Första AP-fonden.

Presentationer från bankerna
Mats Olausson, Senior Advisor, Sustainable Products på SEB
Amilie Nordin, Sustainable Finance Manager på Swedbank

Samtal i smågrupper om finansutmaningar och klimat

Panelsamtal med dagens deltagare

Slut på scenprogrammet senast 16:30

Därefter möjlighet att stanna till vid bankernas ståbord för att direkt knyta kontakter, byta visitkort och boka klimlatsmarta möten. 

Content

Kontaktperson

Peter Selberg, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing - Brf Viva Riksbyggen

+46 730 57 26 25
Skicka e-post
LinkedIn