El och effektbehov i stadsdelsutvecklingsprojekt

grids
02
okt
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid 2 oktober 2023 - 14:00
Plats
Plats
online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Framtidens stadsdelar kommer i allt högre utsträckning byggas med hjälp av elektrifierade fordon och arbetsmaskiner. Eldrivna bilar för persontransport ökar i antal samtidigt som tyngre fordon elektrifieras. Vad detta innebär för det totala energibehovet och hur lokala system med solcellsanläggningar och energilager kan nyttjas har undersökts i ett projekt, ScALES, i stadsdelen Forsåker i Mölndal. Välkommen att ta del av resultaten!

För alla stadsutvecklingsprojekt är frågan om energi en viktig aspekt kopplad till klimatfrågan, infrastruktur för energiförsörjning, boendemiljö och mobilitet. Mobilitetstjänster med elfordon, elektrifiering av byggarbetsplatser samt elektrifiering av tunga fordon är exempel på nya satsningar eller behov där det fortsatt saknas kunskap, kompetens och verktyg för att hantera hur dessa samverkar med bebyggelse.

ScALES har studerat energi- och effektbehov i såväl byggskede som efter inflyttning. Jämfört olika scenarier för att identifiera kritiska områden och öka möjligheten att planera för och säkerställa en elförsörjning som möter behov och förväntningar på förnybarhet och leveranssäkerhet.

Tid: 14:00-14:50

Program:

ScALES  - Scenarioanalys för att i ett nytt stadsutvecklingsprojekt hantera en alltmer elektrifierad fordons- och maskinflotta

  • Bakgrund till förstudien
  • Metod för genomförande
  • Scenarioanalys för produktion och konsumtion av el
  • Utvärdering
  • Slutsats

Medverkar gör

  • Mölndal Energi AB
  • Bengt Dahlgren AB
  • MölnDala Fastighets AB
  • Johanneberg Science Park

Klicka här för att ansluta till mötet

Välkommen!

ScALES slutrapport

Partners: Johanneberg Science Park, Bengt Dahlgren Göteborg, Charge Node, Göteborgsregionen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mölndal Energi, Mölndala Fastighets AB, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, Volvo Energy, Volvo Penta, Västtrafik, Wallenstam.
Finansiering: Västra Götalandsregionen

Läs mer om ScALES https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/scales 

Innovationsutvecklingen i Forsåker syftar till att skapa ett mervärde med smarta lösningar för både boende och näringsidkare samt skapa en attraktiv stadsdel. Bakom Innovation Forsåker står Mölndal Energi AB, Mölndala Fastighets AB och Johanneberg Science Park. Här kan du läsa mer om Innovation Forsåker.

 Logo vgr

Content

För mer information, kontakta;

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@lindholmen.se