Demonstrationsdag - självkörande buss och leveransrobot

buss och robot
23
maj
Kategori
Datum & tid 23 maj 2023 - 07:30
Plats
Plats
Entréplan i restaurangen, Sven Hultins Plats 2 & Utomhus
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Denna dag erbjuder tillfälle att ta en närmare titt på leveransroboten och bussen som just nu samsas på Chalmersområdet. Arton partners med olika perspektiv undersöker hur gods- och persontransporter kan samverka i stadsmiljö. Träffa alla, ta del av lärdomar och hur detta skapar nytta framåt.

I ett inte allt för avlägset framtidsscenario sköts allt fler av våra transporter av autonoma fordon. Inte minst den sista biten av en transport- eller leveranskedja – när människor ska ta sig från kollektivtrafiken till sin slutdestination eller varor ska fraktas från en transportcentral ut till slutkund. Dessa korta sträckor är ofta både dyra och miljöbelastande och mycket finns att vinna på en effektivisering. 

Arton projektpartners – däribland universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt andra aktörer inom stadsutveckling – har undersökt frågan utifrån områden som fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential.

Besökare på Chalmersområdet har blivit en del av projektet genom mer eller mindre aktiv interaktion med fordonen, när man rör sig på gatorna eller åker med minibussen från den ena till den andra sidan av campus.

Tid: 7.30-10.00 (Frukost serveras från 7.30. Programmet startar 8.00)

Moderator: Karin Weijdegård, Johanneberg Science Park

Program: 

 • Självkörande transporter – en del av morgondagens stadsbild?
  Peter Eriksson, styrelseordf. Drive Sweden (tidigare bostads- och digitaliseringsminister)

 • Resultat och hur det blir det nytta framåt 
  Digital samverkan mellan trafikslag: Jan Jansson, Keolis 
  Test och utveckling leveransrobot: Carl Berge, Hugo Delivery
  Affärsmodeller: Jon Williamsson, Handelshögskolan Göteborgs universitet 
  Användarperspektiv: Fredrick Ekman, Chalmers Design and Human Factors
  Transporteffektivitet: Ivan Sanchez-Diaz, Chalmers Technology Management and Economics
  Stadsutvecklingsperspektiv: Per Sunnergren, Johanneberg Science Park

 • Summering

 • Roboten Hugo och den självkörande bussen demonstreras utomhus.

Presentationer och resultat från dagen 

Aktiviteterna är en del av projektet Samverkande Autonoma Transporter (SAT) och dessutom en del av projektet SHOW (finansierat genom EU Horizon 2020).

Samverkande Autonoma Transporter (SAT)  
Partners: Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stad (trafikkontoret), Göteborgs Universitet, Hugo Delivery (projektledare), Johanneberg Science Park, Keolis, Landvetter Södra Utveckling AB, Mölndala Fastighets AB, PostNord, Riksbyggen, Skanska, Tele2, Västtrafik, Wallenstam 
Finansiär: Vinnova/Drive Sweden 

Läs mer om projektet: https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/samverkande-autonoma-tra…

Läs mer om Drive Sweden:  https://www.drivesweden.net/en

Drive Sweden Logotyp

SIP Logo Program

Content

Kontakt

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn