Byggsektorn och hotet om elbrist

elledning
05
jul
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid5 juli 2021 - 15:00
Plats
Plats
https://zoom.us/j/92648661549?pwd=aXFTWmNIRlppcVRSSzZtRnhlZWlKZz09
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Prognoser talar om en kommande kraftigt ökad efterfrågan på el. Men det är inte bristen på elenergi som ser ut att blir ett problem utan efterfrågan på eleffekt under vissa tider. Vad kan göras på lokal nivå ända ner till fastighetsägares och elkonsumenters möjligheter?

Den kortvariga bristen på eleffekt i vintras har lyft effektfrågan till nya höjder. Samtidigt som vi har ett historiskt elöverskott står vi inför en gigantisk övergång från bränslen till förnybar el som i huvudsak skall komma från vindenergi. Elektrifiering innebär vanligtvis energieffektivisering och vindkraften byggs ut i rasande fart. Tillsammans med de stora sparpotentialer som finns, ser inte den framtida energiförsörjningen inte ut att bli ett problem men brist på eleffekt kan förväntas under höglastperioder då det blåser dåligt. Då kommer det behövas anpassningar såväl på produktions- som konsumtionssidan. För att klara detta växer det nu upp en lång rad spännande tekniska hjälpmedel i form av styrning, reglering och lagring av el vilka samtidigt ger en mindre sårbarhet vid elavbrott. Sannolikt behöver vi också skaffa oss en del nya vanor och rutiner. Seminarium syftar till att diskutera svårigheter och möjligheter att tackla framtida effektbegränsningar och strömavbrott.

Medverkande:

  • Mauritz Glauman, Prof Em, Högskolan Gävle
  • Charlotta Berggren, VVS-konsult, ByDemand
  • Peter Bennich, Energimyndigheten
  • Jonas Tannerstad, Chef El och automation, Örebrobostäder
  • Mats Bergh, Johanneberg Science Park

Arrangemanget är del i Almedalsveckan 2021 som genomförs i huvudsak digitalt över fyra dagar, 4 - 7 juli.

Content

För mer information, kontakta;

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94 mats.bergh@johannebergsciencepark.com LinkedIn