Biobaserad plast i vård- och byggsektorn – ett sätt att minska klimatpåverkan från plastprodukter

bild
17
jun
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid17 juni 2021 - 08:30
Plats
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Ett stort hinder som fördröjer omställningen till biobaserade plaster inom vård- respektive byggsektorn är skillnaden i kunskapsnivå mellan värdekedjans olika aktörer. Det saknas också en övergripande dialog mellan tillverkare, upphandlare och användare, som om den fungerade skulle kunna påskynda denna omställning. Detta medför att det fortfarande råder en stor osäkerhet kring om och när biobaserade plaster utgör ett hållbart alternativ till fossilbaserade plaster. Välkommen till detta webinar!

Inom ramarna för det Vinnova-finansierade projekt ”Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster” vill vi öka kunskapsnivån hos de olika aktörerna genom att reda ut innebörden av olika begrepp såsom bioplast, biobaserad plast, massbalans, med mera. Projektet har dessutom haft som mål att främja en ökad diskussion mellan aktörerna för att skapa förståelse och medvetenhet.

I detta frukostseminarium kommer vi att presentera några av de hinder som lyfts fram under projektets gång och vi vill också belysa de möjligheter som finns för en hållbar omställning. Vidare kommer Åsa Stenmarck från Naturvårdsverket kortfattat presentera Naturvårdsverkets arbete kring en hållbar plastanvändning, och vilket stöd man kan få kring detta. Seminariet avslutas med en paneldebatt med representanter från både leverantörsled och upphandlande organisationer där det kommer att diskuteras vad som behövs för att omställningen ska bli verklighet.  

BDAB  CIT JSP