Besök en biogasanläggning: Långhult Biogas, Habo

Biogas
31
mar
Kategori
Datum & tid 31 mars 2022 - 13:00
Plats
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Är du intresserad av att höra mer om hur du kan hitta affärsmöjligheter för biogas för din gård, hur du kan göra den mer resurseffektiv och bättre ta vara på din gårds restavfall? Då är detta för dig.

Biogas är en viktig pusselbit för att möjliggöra fossilfri och cirkulär energi, och efterfrågan ökar stadigt både från transport-, och industrisektorn. Biogas är en viktig pusselbit för att möjliggöra fossilfri och cirkulär energi, och efterfrågan ökar stadigt både från transport-, och industrisektorn. Ta chansen att se olika exempel på hur en biogasanläggning kan drivas i praktiken, hur den ser ut, hur den kan anpassas till befintlig verksamhet och hur man går till väga rent praktiskt för att bygga en biogasanläggning! 

LRF, Biogas Väst och Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, bjuder nu in till studiebesök på ett flertal gårdar runt om i Västra Götaland, som alla tar vara på sina restprodukter från jordbruket för att omvandla till biogas och biogödsel.

För att göra dagens energigasanvändning fossilfri krävs 20 TWh förnybar gas. Det ska jämföras med dagens användning av förnybara gaser som uppgår till knappt 4 TWh årligen, där ungefär hälften produceras i Sverige. I bara Västra Götaland finns idag en outnyttjad potential på ca 1,7 TWh/år, där en stor del kommer från lantbruket. Potentialen för bättre resursutnyttjande är alltså stor! Under 2022-2024 föreslår dessutom regeringen att ett produktionsstöd för biogas införs, en satsning på 1,9 miljarder kronor.

Passa på att besöka en eller flera gårdar, ställa dina frågor till lantbrukaren och få reda på mer om hur just de har gått till väga och hur det fungerar i praktiken!

Alla är välkomna och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om bjuder på kaffe/te och en smörgås!

Programmet för besöken i sin helhet.

Långhult Biogas, nytt datum kommer.

En gårdsanläggning i mindre skala som producerar el samt värme till granntomtens produktionsväxthus. På gården pågår även pilotförsök för uppgradering av gasen till flytande biogas. 
 

Plats:
Långhult Biogas AB
Långhult Västergården
56692 HABO

Vill du veta mer? 

Nedan kan du ta del av inspelningen av ett tidigare webinar om biogas.

biogas

 

Content

Kontakt för frågor:

Linnea Johansson , Projektledare - Samordnare för Biobaserade material och drivmedel  Klimat2030

+46 708 24 01 18 linnea.johansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn