Besök en biogasanläggning: Klevs Gård och Renahav

kossor i skönt gröngräs
24
maj
Kategori
Datum & tid 24 maj 2022 - 10:00
Plats
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Biogas är en viktig pusselbit för att möjliggöra fossilfri och cirkulär energi, och efterfrågan ökar stadigt både från transport-, och industrisektorn. Är du intresserad av att höra mer om hur du kan hitta affärsmöjligheter för biogas för din gård, hur du kan göra den mer resurseffektiv och bättre ta vara på din gårds restavfall?

Ta chansen att se olika exempel på hur en biogasanläggning kan drivas i praktiken, hur den ser ut, hur den kan anpassas till befintlig verksamhet och hur man går till väga rent praktiskt för att bygga en biogasanläggning! 

LRF, Biogas Väst och Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, bjuder nu in till studiebesök på ett flertal gårdar runt om i Västra Götaland, som alla tar vara på sina restprodukter från jordbruket för att omvandla till biogas och biogödsel.

För att göra dagens energigasanvändning fossilfri krävs 20 TWh förnybar gas. Det ska jämföras med dagens användning av förnybara gaser som uppgår till knappt 4 TWh årligen, där ungefär hälften produceras i Sverige. I bara Västra Götaland finns idag en outnyttjad potential på ca 1,7 TWh/år, där en stor del kommer från lantbruket. Potentialen för bättre resursutnyttjande är alltså stor! Under 2022-2024 föreslår dessutom regeringen att ett produktionsstöd för biogas införs, en satsning på 1,9 miljarder kronor.

Passa på att besöka en eller flera gårdar, ställa dina frågor till lantbrukaren och få reda på mer om hur just de har gått till väga och hur det fungerar i praktiken!

Alla är välkomna och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om bjuder på kaffe/te och en smörgås!

Programmet för besöken i sin helhet.

Klevs Gård och Renahav, Sotenäs 24/5, kl 10.00-13.30

I Sotenäs omvandlar Rena Hav avfall och processvattenreningsslam från den lokala livsmedelsindustrin till biogas. Energin från biogasen används lokalt och biogasanläggningens restavfall används till KRAV-certifierad gödning på Klevs Gård som även kommer att leverera gödsel som substrat till ökad biogasproduktion. Ett skolexempel på cirkularitet!
Anmäl dig här!

Vill du veta mer? 

Nedan kan du ta del av inspelningen av ett tidigare webinar om biogas.

biogas

 

Content

Vill du veta mer? Kontakta:

Linnea Johansson , Projektledare - Samordnare för Biobaserade material och drivmedel  Klimat2030

+46 708 24 01 18 linnea.johansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn