Akademisk kvart: Från idé till företag - Vilka resurser behövs för att utveckla en fungerade affärsmodell?

Bild
09
apr
Kategori
Datum & tid9 april 2019 - 14:30
Plats
Plats
Fiket, Johanneberg Science Park, guldiga huset.
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

I dagens samhälle spelar tekniska innovationer stor roll för ekonomisk utveckling och tillväxt. Teknikbaserade företag står för en stor del av denna utveckling, men även nya sätt att göra affärer på. Bland framgångsrika exempel finner vi bland annat Spotify och Klarna. Men vad behövs för att nya teknikbaserade företag ska utvecklas?

Utvecklingsprocesser för nya teknologibaserade företag (så kallade NTBF) har visat sig vara viktiga för teknologiska innovationer och ökad ekonomisk tillväxt. Dessa företag växer även starkast internationellt och bidrar samtidigt till att förbättra utvecklingen inom andra sektorer i industrin. Exempel på tidigare och nuvarande NTBF i Sverige finner vi bland annat Spotify, Klarna, King (utvecklarna bakom spelet Candy Crush) och Göteborgsbaserade Sigmastocks och Trine.

I studien undersöks hur interna och externa faktorer (exempelvis entreprenörernas tidigare erfarenheter, relationer till andra intressenter och vart man väljer att lokalisera företaget) påverkar den tidiga utvecklingsprocessen under de första åren när de är som mest sårbara. Forskningen visar på hur ett samspel av dessa interna och externa faktorer i olika skeden påverkar utvecklingen av företagen såsom deras affärsmodeller och ”innovation performance”, vilket kan vara till vikt för exempelvis de som arbetar med att stödja dessa företag, som science parks och inkubatorer.

Välkommen att lyssna till Hanna Rydehell, doktorand på Chalmers, som presenterar sitt arbete om framgångsfaktorer för nya, teknikbaserade företag.

Plats: Fiket i Ooto, Johanneberg Science Park
Tid: 9 april, 14.30-15.00