Vinnande Affärsmodeller

byggarbetare

Företag i bygg- och anläggningsbranschen från Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga stöd med att utveckla sin affärsmodell. Det är ett samarbete med Stiftelsen Eken i Alingsås. Projektet leds av Johanneberg Science Park.

Content

Näringslivet och samhället i stort har breda behov av omställning till ett mer långsiktigt hållbart arbete. Den snabba förändringstakt samhället befinner sig i och de ökade kraven gör att företag behöver utveckla sina affärsmodeller utifrån fler perspektiv än tidigare. Stiftelsen Eken startar därför i samarbete med Johanneberg Science Park pilotprojektet ’Vinnande Affärsmodeller’ för att stötta företag i utveckling och tillväxt. Johanneberg Science Park har lång erfarenhet av att föra samman olika typer av aktörer. Och har dessutom tillgång till ett stort nätverk av forskare, små och stora företag samt samhällsaktörer inom samhällsbyggnad.

Stort intresse
Projektet riktar sig i första omgången till företag i bygg- och anläggningsbranschen, en sektor som generellt går bra i de fyra kommunerna, men där behov av omställning kommer att öka både kopplat till affären och arbetsprocesser. Syftet är att säkra tillväxten hos företag i branschen samt främja utvecklingen av näringslivet i kommunerna generellt. Samtliga platser i projektet fylldes fort, och även om deltagarna uttryckt olika förväntningar på projektet är intresset av att skapa en mer hållbar och attraktiv arbetsplats gemensam.       

Träffarna hålls i tre tillfällen på evenemangsarenan Estrad i Alingsås under augusti och september månad.

Kontakt 
Ingrid Pousard, verksamhetsledare Stiftelsen Eken
072-660 11 56
Ingrid.pousard@stiftelseneken.se

Stiftelsen Eken är en fristående stiftelse med syfte att driva näringslivs- och samhällsutveckling i Sparbanken Alingsås verksamhetsområde. Stiftelsen Eken grundades av Sparbanksstiftelsen Alingsås 2017. https://www.stiftelseneken.se/