Our Projects

We co-generate innovations for a society that is good for people and the environment. We bring together academia, society and a variety of large and small companies. Together we run national and international innovation projects and test solutions for future challenges.

Content

Celsius Innovationskluster

Celsius Innovationskluster är ett efterfrågat samarbetsnav som stödjer städer i sina energisystemomställningar till koldioxidneutrala system genom eff...

Industriell Dynamik - rätt matchning för små- och medelstora företag

Små och medelstora företag (SME) spelar en stor roll för tillväxt och sysselsättning i alla regioner. Men på en föränderlig marknad gäller det att hän...

Klimat 2030

Johanneberg Science Park has been appointed coordinator for the Västra Götaland region and the County Administrative Board's initiative Healthy and cl...

Termo

Forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och består av ett 60-tal enskilda projekt samt fyra innovationskluster inom framtide...

ThumbsUp

The ThumbsUp project facilitate the development of innovative, thermal energy storage technologies that can easily be integrated into buildings to inc...

Projects that have moved to another organisation as a result of our closure

HeatMineDH

District heating can contribute to achieving the objectives of the energy transition reducing the consumption of fossil fuels. This results in heating...

Klimatledande Processindustri

Lindholmen Science Park är från 2024 värd för Klimatledande Processindustri. ...

PEPP – Public EV Power Pilots

Lindholmen Science Park är från februari 2024 värd för PEPP, Public EV Power Pilots. Projektet undersöker om fordon kan användas som energilager för a...