Verktyg för tjänsteinnovation

20 October 2023
personer på konferens

Den 19 oktober summerade och presenterade TJIVA resultat från flera års samarbete. Sedan starten har närmare 300 företag erbjudits individuellt anpassade rekommendationer och stöd. TJIVA har också utvecklat en exklusiv grundkurs i värdeskapande logik.

I en tid då världen genomgår en omvälvande teknikrevolution, accelererar tjänstefieringen, och företag måste anpassa sig för att förbli relevanta. TJIVA har utvecklat effektiva metoder och verktyg för att hjälpa företag att utforska nya tankesätt, förbättra sina processer och stärka sin innovationsförmåga. Resultaten har lett till ökad konkurrenskraft bland företagen och vi har förbättrat vår förmåga som rådgivare.

Lars Witell, Professor, Linköpings universitet och Centrum för Tjänsteforskning, inledde eftermiddagen med en presentation om Tjänsteinnovation. 

TJIVA-företag delade värdet av anpassad coachning om vad de bör förbättra och utveckla för att stärka sin affär eller hitta nya kunder. Samt vikten av samtal med andra företag. 

Verktyg och metoder som använts i TJIVA presenterades: 
https://tjiva.johannebergsciencepark.com/sv/verktyg-tjansteinnovation

En exklusiv kostnadsfri grundkurs i värdeskapande logik lanserades. Kursen uppmuntrar företag att utforska kundernas behov på nya sätt och skapa verksamheter som matchar dessa behov. Kursen erbjuds kostnadsfritt.
https://e-learning.industrielldynamik.se/index.php/courses/tjansteinnovation/

TJIVA tar ledningen som den första tjänsteinnovationsacceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, med en specifik inriktning på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill stärka sina tjänsteerbjudanden. Projektet har under sin senare del arbetat målinriktat för mer mångfald och inkludering för att nå nya målgrupper med sitt erbjudande, till exempel utlandsfödda eller företagare i förortsområden.

Eftermiddagen avslutades med en panel om vikten av satsningar som TJIVA för att få fokus på tjänsteinnovation och affärsutveckling för stärkta företag och en mer konkurrenskraftigt Sverige. 

Medverkande: 
Mathias Duell, Kundvärdesguru (Moderator) 

TJIVA-företag
Heloisa Oderich - Globe Patient
Mila Viniavska - Smarta Val
Viktor Storberg Svahn - Actea Consulting
Ramak Kalani - Kalani Design

Från projektet
Alma Backendal, Founders Loft
Barbro Lagerholm, RISE
Björn Westling, Johanneberg Science Park 
Jessica Oldborn, Founders Loft
Malin Jovanovic Gunnarsson, Founders Loft
Sofia Ganslandt, Johanneberg Science Park 
Tobias Larsson, Founders Loft

Finansiär 
Andreas Albertsson, Västra Götalandsregionen

Program för dagen: https://tjiva.johannebergsciencepark.com/sv/evenemang/tjiva-innovation-…

 Västra Götalandsregionen

ERUF logo

Content

kontakt

Björn Westling, Director of SME Relations

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn