Guide: Minska inköp av fossilbaserade engångsprodukter

plast

Denna guide är en vägledning om hur verksamheter kan arbeta för att minska sina inköp av engångsprodukter, framförallt de av fossilbaserad plast, och ersätta dem med bättre alternativ.

Content

Användandet av engångsprodukter av fossilbaserad plast har stadigt ökat i samhället. Detta leder till flera negativa konsekvenser som ohållbar användning av naturresurser, stora utsläpp av växthusgaser, nedskräpning och ökande avfallsmängder i samhället. Detta belastar både vår miljö och medför onödiga kostnader.

EU och Sverige har idag flera mål och strategier som berör produktion och användning av engångsprodukter 1 2 3 . Västra Götaland har mål om att vara en fossiloberoende region 2030 4 . Syftet med strategierna är bland annat att förebygga avfall, använda resurser effektivare och främja cirkulära resursflöden samt att minska utsläppen av växthusgaser. 

Här hittar du guiden

Vägledning för att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

klimat 2030 logo

Västra Götalandsregionen logga