Resultatseminarium: ta del av lärdomar, metoder och tips

15 June 2023
elbil

I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet till parkering ska erbjudas. Det är ofta en utmaning att få ekonomin kring dessa platser att gå ihop och att kunna anpassa dem efter olika behov. I projektet FlexGate har ett 20-tal partners utrett ett potentiellt nytt koncept. Under detta seminarium får du veta mer om arbetsprocessen, konceptet och huvudresultat från projektet.

FlexGate är ett koncept och en vidareutveckling på konceptet mobilitetshus. Hypotesen inom FlexGate är att ett mobilitetshus, utöver att erbjuda mobilitetstjänster och skåp för paketutlämning som är vanligt idag, kan användas till fler funktioner, av fler aktörer och över en längre tidsperiod, från byggstart till framtida renoveringar.

FlexGate påbörjades 2022 och genom en workshopsserie har ett 20-tal aktörer involverats för att diskutera och utveckla konceptet. Under detta seminarium kommer vi att dela med oss om arbetsprocessen, beskriva konceptet och presentera huvudresultat från projektet. 

Se webinaret från 230614 här:

FlexGate
Projektet Flexgate finansieras med 500 000 kr av Vinnova, via Drive Sweden – temaområden: Samhällsplanering, Digital infrastruktur och Affärsmodeller. Projekttiden är från den 15 november 2022 till och med 30 juni 2023. FlexGate koordineras av Johanneberg Science Park och övriga projektpartners är: Lindholmen Science Park, MölnDala Fastighets AB, Mölndals Parkerings AB, PEAB Sverige AB, Landvetter Södra Utveckling AB, Framtiden Byggutveckling AB, HSB Göteborg ek för, Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborgs universitet, Riksbyggen ek för, Mölndal Energi AB, Renova Miljö AB, Hub Park AB, Svensk Bygglogistik AB, UnitParking Sweden AB, Hugo Delivery AB, Keolis Sverige AB, Göteborg Energi, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Volvo Personvagnar AB och Protek Development Sweden AB. 
Läs mer om FlexGate: https://www.drivesweden.net/projekt/flexgate 

Logotyp Drive Sweden                 logotyp Vinnova

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Per Sunnergren, Senior project leader mobility

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn