Åtgärder för ökat återbruk presenteras för riksdagen

19 April 2022
Storskaligt återbruk är nödvändigt för en klimatsmart byggsektor

Västsverige vill se ökat återbruk i byggsektorn, Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park med flera presenterar därför den 20 april åtgärder för Sveriges riksdag. I Västsverige har ett antal större återbruksprojekt genomförts de senaste åren med goda resultat. För att arbetet med återbruk ska kunna växlas upp och bidra till den nödvändiga klimatomställningen av byggsektorn, behöver ett flertal hinder i lagstiftning och regelverk undanröjas.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Byggsektorn står för en femtedel av de totala, nationella koldioxidutsläppen. Uppemot 60% av utsläppen kan reduceras med befintlig teknik, om rätt förutsättningar fanns.

Ett sätt att minska utsläppen är att arbeta med återbruk av byggprodukter och -material. Många företag i byggbranschen arbetar redan eller vill arbeta mer med ökat återbruk, men praktiska hinder omöjliggör idag en större systematik och storskalighet. Det måste ändras för en cirkulär och klimatsmart byggsektor!

I Byggutmaningen Återbruk, som arrangerades av Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park, deltog 11 stora företag i Västsverige som alla förbättrade sitt återbruksarbete och arbetet har nu resulterat i en rad åtgärder vi vill se på nationell nivå för en ökad återbrukstakt i byggsektorn.

Dessa deltar i programmet:

Frukostseminariet öppnas av värdarna Emma Hult (MP)/Magnus Ek (C)

Kristina Jonäng, (C) regionråd Västra Götalandsregionen

Om hur regionen arbetar och hur återbruk ytterligare kan stärka regionen

Potential och hinder för återbruk i byggsektorn och presentation Byggutmaningen Återbruk
Hur stora är utsläppen från byggsektorn idag, hur ser potentialen ut för återbruk i byggsektorn? Peter Selberg, Johanneberg Science Park och Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagen i väst

Vilka förändringar i nationell lagstiftning vill vi se för ökat återbruk i branschen?
Christin Carlsson, Castellum, Maria Perzon, Bengt Dahlgren och Christoffer Kennedy, Skanska berättar om konkreta exempel från deras vardag, om vilka hindren är och vilken klimatsmart byggsektor vi kan skapa med ökat, storskaligt återbruk.

Vi lämnar över våra rekommendationer till åtgärder till riksdagsledamöterna.

 

Länk Byggutmaningen Återbruk
Här kan du ta del av åtgärderna vi rekommenderar i sin helhet

Content

Vill du veta mer?

Peter Selberg, Research Strategist Positive Footprint Housing - Brf Viva Riksbyggen

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn