Resultatwebinar Byggutmaning Klimatbudget - det här lärde vi oss!

Gör en klimatbudget!
27
Jan
Type of event
Event type
Webinar
Time & date27 January 2022 - 10:00
Location
Cost
Cost: Free

I Byggutmaningen Klimatbudget har under hösten ett gäng stora bolag fått hjälp att beräkna vad deras byggprojekt släpper ut, eller kostar klimatet, samt att göra kvantitativa underlag för att sedan kunna ta bättre beslut. Den 27 januari presenterar vi bolagens erfarenheter och resultat och vi lanserar också en guide för hur DU gör en egen klimatbudget för dina byggprojekt! 

Varför en klimatbudget?

Vid årsskiftet 2021-2022 blir det lagstadgat krav att klimatberäkna enskilda nybyggnadsprojekt genom klimatdeklarationer. Det kommer driva fram ett lärande kring klimatberäkningar i byggsektorn. Men vi vill med Byggutmaning Klimatbudget sträcka oss ännu lite längre och erbjuder inte bara en bokföring av resultat, utan en metod för att jämföra olika alternativ och minska byggsektorns utsläpp. Vi hjälper er alltså att bryta ner övergripande klimatmål till att målsätta enskilda byggprojekt. 

Vi har samlat aktörer i byggsektorn som ibland samarbetar, ibland är konkurrenter, för att ta fram siffror på klimatpåverkan i sina byggprojekt och lärt oss hur vi kan prioritera för att minska utsläppen.
Den 27 januari presenterar vi nu vad bolagen som antagit Byggutmaning Klimatbudget har gjort, vad de har lärt sig och hur vi tar vidare detta i nästa omgång som går under våren 2022.

Vill du vara med i Byggutmaning Klimatbudget omgång 2 under våren 2022? Kontakta peter.selberg@johannebergsciencepark.com.

Eventet är digitalt. 

Program

Introduktion Byggutmaning Klimatbudget och Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om! Peter Selberg, samordnare. 

Vad kan klimatberäkningar och klimatbudgetar leda till i branschen? Spaning med Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet på Förvaltnings AB Framtiden.

Lansering av Byggutmaningens guide till klimatbudget - Sara Borgström, klimatberäkningsexpert, WSP

Presentation av antagarnas lärdomar - vad gjorde ni, vad lärde ni er, vad tar ni med er?

Panel med Kristina Einarsson, Boverket, Christine Olofsson, Byggföretagen i väst, Nina Jacobsson Stålheim, Förvaltnings AB Framtiden och Sara Borgström, WSP. 

Samtal med antagarna + panelisterna och frågor från publiken

Byggutmaning Klimatbudget är ett samarbete mellan Byggföretag i väst och  Johanneberg Science Park, inom ramen för Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om!

Content

Har du frågor?

Peter Selberg, Research Strategist Positive Footprint Housing - Brf Viva Riksbyggen

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn