Klimatlöfte 14: Vi gör investeringar för energieffektiviseringar!

Kommunernas klimatlöften
12
Apr
Type of event
Event type
Webinar
Time & date 12 April 2021 - 13:00
Location
Location
Online
Cost
Cost: Free

Hej ni aktiva i arbetet med Kommunernas klimatlöften! Nu bjuder vi in till workshop om Klimatlöfte 14. Hur minskar vi energibehovet i befintliga byggnader och lokaler? Kommunlöfte 14 innebär att kommunerna ska göra en potentialstudie (kartläggning av nytta och kostnad) över energibehovet och avsätta resurser för minst tre åtgärder för energieffektivisering i det egna beståndet.

Hur går arbetet i era kommuner, vad har ni för utmaningar och vad ska ni göra för åtgärder? Ta chansen att delta i workshopen för att både ta hjälp av varandra i nätverket, få hjälp att komma vidare med investeringsstöd, med mera.

Program

  • Kontexten i Klimatlöftena och processens upplägg.
    Kommunerna som antagit – vilken sorts byggnad och vilken ambitionsnivå?
  • Expertens tips: Åsa Wahlström, CIT Energy Management, deltar och delar med sig av sina tips och erfarenheter.
  • Vad planerar din kommun att göra? Hur ser handlingsplanen ut? Diskussion.
  • Samling och diskussion i helgrupp och behovsinventering.

Antagande kommuner kommer också kallas till två uppföljande event till den här workshopen för att stämma av framdrift och behov av stöd.

Anslutningslänk kommer skickas ut till anmälda deltagare dagen innan.

Vem riktar sig workshopen till?
Vi riktar oss till dig som har inverkan på om din kommun lyckas med sin klimatomställning eller inte och som har antagit ett eller flera av Kommunernas klimatlöften. Du arbetar i en kommun och kan påverka kommunens klimatarbete och som har rådighet i det specifika klimatlöftet.

För löfte 14 och 15 samarbetar vi med ett projekt på Energikontor Väst som heter Sustainable Scandinavian Circular Construction, eller S2C. De arrangerar löpande kunskapshöjande webbinarier inom hållbart byggande för kommunala beställare, varför det stöd som vi arrangerar till Kommunernas Klimatlöften mer kommer att handla om behovsanalys, samtal kommunerna emellan och matchning mellan behov och resurser som finns. Vi rekommenderar deras tidigare, inspelade, event Ställ krav för hållbart byggande! och Hållbara byggmaterial i teori och praktik, den senare har en lista på kommande aktiviteter också.

Vad innebär Kommunernas Klimatlöften?
Inom ramen för Kommunernas klimatlöften har 48 kommuner nu antagit sammanlagt 326 löften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 42 400 ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som är beprövade och som ger stora utsläppsminskningar inom områden där kommunen har rådighet. Johanneberg Science Park är samordnare i område 4: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler i Klimat2030 - Västra Götaland ställer om, och kommer guida dig för att uppnå resultat inom Klimatlöftena 14 och 15.

JSP    K2030

Content

Har du frågor?

Peter Selberg , Project leader

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn