Du är nödvändig för att lyckas med den biobaserade omställningen i vårdsektorn

Biobaserade val
25
Mar
Type of event
Event type
Webinar
Time & date 25 March 2021 - 08:30
Location
Cost
Cost: Free

Vårdsektorn är en stor användare av plast och engångsartiklar av plast används frekvent. Dessutom ökar användningen av plastartiklar inom vårdsektorn vilket gör att om den nuvarande, fossilbaserade plasten, skulle bytas ut mot biobaserad plast skulle det göra stor skillnad för klimatavtrycket. Offentlig upphandling har stora möjligheter att minska klimatpåverkan från vården genom att till exempel driva på en omställning till biobaserad plast.

Vi bjuder nu in dig till ett fördjupat diskussionsmöte där olika intressenter, såsom leverantörer, upphandlare, miljöstrateger med flera, får mötas och samtala kring vilka möjligheter respektive hinder ni ser med biobaserade plaster inom vårdsektorn. Innan rundabordssamtalen inleds kommer vi också att kortfattat ge en generell introduktion till vad biobaserade plaster innebär.

Syftet med rundabordssamtalets är att skapa förutsättningar för en öppen dialog mellan olika intressenter kring vilka produkter som redan finns på marknaden i vårdsektorn, vad som är möjligt att utveckla och vad kravställare har för önskemål avseende framtida biobaserade produkter.

På detta sätt hoppas vi kunna skapa en konstruktiv dialog mellan olika intressenter i kedjan och skapa förutsättning för en enkel och effektiv omställning till biobaserade plaster.

Bengt Dahlgren   Chalmers Industriteknik  JSP   vinnova