Göteborg får hett uppdrag av EU-kommissionen

19 September 2019
Celsius Initiative

50 procent av Europas energikonsumtion består av värme och kyla. För att nå klimatmålen är en omfattande omställning för att komma bort från fossila energikällor, som kol och gas, nödvändig. Enligt ett beslut från Europakommissionen får nu det Göteborgsledda projektet Celsius Initiative fortsatt förtroende att driva och påskynda denna utveckling i europeiska städer.

— Att vi vinner ett anbud från EU-kommissionen innebär inte bara en möjlighet att kunna stötta fler städer i Europa utan också en viktig markering att EU-kommissionen står bakom initiativet, säger Katrina Folland på Johanneberg Science Park som leder projektet.

Celsius Initiative är fortsättningen på det framgångsrika EU-projektet CELSIUS, som leddes av Göteborgs Stad och Göteborg Energi mellan 2013 och 2017 och byggde demonstrationsanläggningar inom fjärrvärme och fjärrkyla i fem europeiska städer. Bland annat byggdes en pilotanläggning för att värma bostäder med värme från tunnelbanan i London. 

— För Göteborg innebar CELSIUS en ökad internationell synlighet och stärkt omvärldsbevakning, vilket bidrog positivt till arbetet med stadens egna målsättningar. Därför är det mycket glädjande att Göteborg fortsätter att ta en ledarroll i denna viktiga framtidsfråga, säger Gunilla Åkerström, som leder Göteborgs Stads Innovationsprogram.

Sedan dess har ett partnerskap bestående av Göteborgs Stad via Johanneberg Science Park, RISE och IMCG, med hjälp av finansiering från Energimyndigheten och EIT Climate KIC, arbetat för att CELSIUS nätverk av över 70 städer och organisationer ska kunna fortsätta att samarbeta och dela kunskap inom hela området värme och kyla. Nu får man alltså även grönt ljus direkt från EU-kommissionen som stöttar Celsius Initiative med sex miljoner kronor under tre år.

– Energismarta städer är en nyckel för klimatet och satsningen på Celsius Initiative möjliggör fortsatt arbetet med projekt som minskar växthusgaser på riktigt. Nu kan vi fortsätta att stötta europeiska städer med sin energiomställning för att FN:s klimatmål ska kunna nås, säger Magnus Andersson affärsutvecklingschef på IMCG.

– Behovsdriven innovation är viktigt för energiomställningen och för att nå FN:s klimatmål. För att lyckas så måste vi befinna oss i kunskapsfronten och bidra till nya innovationsprojekt. Städer är viktiga de kan gå före och visa vägen. Genom Celsius Initiative kan vi stötta och möjliggöra ett fördjupat samarbete mellan offentlig sektor, forskning och näringsliv för att  få fram långsiktigt hållbara lösningar och bidra till att dessa skalas upp och replikeras i stor skala, säger Monica Axell, affärsutvecklingschef på RISE.

I Celsius Initiative förstärks partnerskapet även av Euroheat&Power, en europeisk branschorganisation för fjärrvärme och fjärrkyla baserad i Bryssel. 

–    Arbetet med att minska koldioxidutsläppen från värme och kyla kommer att kräva hårt arbete om det ska lyckas. Genom att stödja och möjliggöra samarbete mellan de två nyckelspelarna, städerna och de lokala energimarknaderna, gör Europakommissionen ett viktigt bidrag vid en tidpunkt då det är absolut nödvändigt. Vi är redo att börja jobba!, säger Paul Voss, vd på Euroheat&Power.


Celsius Initiative
Celsius Initiative är ett samarbetsnav för smarta och hållbara energisystem, inklusive värme och kyla.
Celsius Initiative samlar och delar teknisk, ekonomisk, social och politisk kunskap och expertis för att stötta städer i deras energisystemomställning. Celsus Initiative är fortsättningen av det europeiska projektet CELSIUS och finansieras av EU-kommissionen med 6 miljoner kronor under tre år. Partners är Johanneberg Science Park, RISE – Research Institutes of Sweden, IMCG – Innovation Management and Communication Group och Göteborgs Stads Miljöförvaltning.
 

Content

För mer information kontakta:

Katrina Folland, Coordinator Celsius Initiative

+46 707 61 23 89
Send e-mail
LinkedIn