Studiebesök

delegation besöker oss

Tillsammans med partners från akademi, samhälle och näringsliv driver vi nationella och internationella innovationsprojekt som testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar, som till exempel energiförsörjning, hållbart byggande och boende. Är du nyfiken och vill veta mer?

Content

Här finns bred expertis och mycket erfarenhet som vi gärna bidrar med. Flera av projekten är i testbäddar som du kan uppleva live – på riktigt! Vi har dessutom samarbete med Chalmers och Business Region Göteborg för att studiebesöket ska täcka många områden vi arbetar med.

Ex:
A Working Lab -  byggprojekt med innovation som motor  
ElectriCity  - samarbete kring framtidens elektrifierade transporter - demonstraterar nya hållplatslösningar
Fossile-free Energy Districts, FED - unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla på Chalmersområdet 
HSB Living Lab - studentboende med forskning för att forma framtidens boende
IRIS Smart Cities - testar nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT
Brf Viva - 180 bostäder - resultat av forskning i Positive Footprint Housing kring hur vi kan bygga, bo och leva  hållbart

Välkommen!

För mer information, kontakta;

Eva Hellberg, Communications Manager

+46 709 58 21 10 eva.hellberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn