Insatsområden i Klimatledande Processindustri

Klimatledande Processindustri

Övergripande arbetar Klustermotorn med att skapa nya innovationer som kräver långsiktig samverkan, ofta mellan olika branscher. Här utvecklas arbetet med att initiera projekt, kunskapsöverföring och nätverkande. Satsningen Klimatledande Processindustri är uppdelat i fyra insatsområden, som beskrivs nedan, där verksamhet fokuserad inom olika fokusområden bedrivs.

Content

Förnybart

I insatsområde Förnybart är målet att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del skogsbaserad. För att skapa en ekonomisk...

Klimatledande Processteknik

I insatsområdet Klimatledande processteknik fokuseras på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer geno...

Klimatledande Värdekedjor

I insatsområdet Klimatledande värdekedjor fokuseras på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställnin...

Returraffinaderi

Insatsområdet Returraffinaderi syftar till att sluta loopen för plast och att skapa cirkulära flöden av resursupptag. Den primära råvaran är återvunne...

Kompetensförsörjning

I insatsområde Kompetensförsörjning arbetar vi övergripande med kunskapsöverföring och nätverkande för strategiskt viktiga frågor rörande kompetensutv...