Trämanufaktur - Ny testmiljö för industriell trätillverkning

17 December 2018
Trämanufaktur

EU, genom Tillväxtverket, beviljar sju miljoner kronor i stöd till projektet Trämanufaktur – tillverka i trä. Det innebär en total satsning på 19 miljoner kronor för att skapa en testmiljö och ett utvecklingscentrum för industriell trätillverkning i Västra Götaland.

Det finns en stor utvecklingspotential i att tillverka i trä. Till exempel står i dag flerbostadsbyggandet i trä för cirka tio procent av all nybyggnation, och behovet av att ersätta betong med mer klimatvänliga träkonstruktioner ökar stadigt. Samtidigt är det en stor utmaning för företagen att ställa om och följa den snabba utvecklingen.

Den nya testmiljön som nu ska byggas upp kommer att ligga i Produktionstekniskt centrum (PTC) på Innovatumområdet i Trollhättan där Högskolan Väst blir en aktiv part, samt Steneby i Dals Långed. Ambitionen är att samverka nationellt med andra utvecklingscentrum inom träbranschen för att kunna stärka varandra.

Fokus i Trämanufaktur-projektet ligger på tillverkningsprocesser och datorstödd produktion. Här kommer kunskap och erfarenheter att utbytas direkt mellan företag och forskningsaktörer. Deltagarna ska även erbjudas olika kunskapshöjande aktiviteter och ett brett nätverk.

- Vår roll blir att mäkla en del samarbeten och upprätthålla en dialog med fastighetsägare. Aktiviteterna kopplar starkt till vårt samordningsuppdrag inom Klimat 2030 då ökade marknadsandelar trä i byggandet har möjligheter till stora långsiktiga klimatvinster. Praktiskt taget hela byggsektorn håller på att utveckla och skala upp sitt arbete med trähusbyggande, så de flesta av våra partners kommer att kunna involveras i arbetet under projektets gång, säger Peter Selberg, projektledare Johanneberg Science Park.

Stödet från EU:s regionala strukturfond som nu har beviljats uppgår till drygt sju miljoner kronor. En lika stor summa beslutade Västra Götalandsregionen att bidra med för ett par veckor sedan. 

Medverkande parter i Trämanufaktur – tillverka i trä går in med en insats på totalt cirka 5 miljoner kronor. Dessa är Innovatum, Högskolan Väst, Fyrbodals kommunalförbund, Högskolan för design och konsthantverk/Göteborgs universitet, Stiftelsen Stenebyskolan och Johanneberg Science Park, samt de 13 företagen Derome, Moelven Byggmodul, Sven Johansson Bygg, Södra, Vida Building, West Coast Windows,Atterfors Consulting, Binar Elektronik, Essve Produkter, Good Solutions Sweden, MVV Information Technology, Randek och Säffle Verkstadsbolag.

Inom projektet finns också ett nära samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli och forskningsstiftelsen CBBT (Centrum för boende och byggande i trä).

Kontakt: 
Peter Eriksson, Innovatum Projektarena, 073-075 56 00 

Content

För mer information, kontakta;

Peter Selberg, Research Strategist Positive Footprint Housing - Brf Viva Riksbyggen

+46 730 57 26 25
Send e-mail
LinkedIn