Göteborgs stad bygger en fossilfri förskola - i alla led!

8 May 2018

Bostäder och lokaler beräknas stå för cirka 36 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Nu vill Göteborgs stad åstadkomma Sveriges första fossilfria byggnad och bygger nu en fossilfri förskola - i alla led!

Tillsammans med Bengt Dahlgren AB och Västsvenska Kemi- och Materialklustret arrangerades en workshop med Lokalförvaltningen i Göteborgs stad om hur vi skapar fossilfria kablar och rör som kan användas i byggnader som möter standardiseringskrav. 

Att ta fram nya material och skapa nya standarder kan ta tid, därför samlade vi olika aktörer inom branschen för att utbyta erfarenheter och kunskap för att försöka snabba på processen för en mer hållbar framtid.

Här kan du läsa mer om Förskolan Hoppet

Content

Projektledare, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Caroline Löfgren, Cluster Manager The West Swedish Chemistry & Materials Cluster

+46 702 11 15 07
Send e-mail
LinkedIn