Västsvenska Kemi- och Materialklustret - vi utvecklar ett fossiloberoende Västsverige!

Hur skapar vi en fossiloberoende framtid? Med nytänkande, beslutsamhet och kreativa idéer arbetar Västsvenska Kemi- och Materialklustret för att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt öka människors möjligheter att göra klimatsmarta val i vardagen. Nytänkande forskning, testbäddar för ny teknik och samverkansprojekt med industrin, tror vi är vägen framåt.

Västra Götaland har förutsättningarna att bli en fossiloberoende region redan om några år och bli en föregångsregion för framtidens fossilfria lösningar. I klustret samverkar aktörer från näringslivet, akademin/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till fossiloberoende, hållbar utveckling och tillväxt. Västsvenska Kemi- och Materialklustret får ekonomiskt stöd från Europeiska Regionalfonden och Västra Götalandsregionen.

Nedan kan du läsa om ett urval av projekt som drivs, initierats eller följs inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Sedan 2016 är Johanneberg Science Park värdorganisation för Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Nyheter

Storsatsning: Västsverige ska bli världsledande på hållbar industri...

Medlemmar

I Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till en fos...

Vill du bli medlem?

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får du tillgång till ett brett nätverk av organisationer och företag som vill arbeta för en fossil...

Kontakta oss!

Nedan finns kontaktuppgifter till medarbetarna i Västsvenska Kemi- och Materialklustret....

Medlemsbrev

Här samlar vi samtliga medlemsbrev....

Projektet MinShed minskar mikroplaster i havet

Föroreningen av mikroplaster i haven kommer bland annat från våra kläder av akryl, polyester och nylon. MinShed är ett treårigt forskningsprojekt, som...

Förgasning av plastavfall

Projektet Förgasning av plastavfall handlar om hur man kan använda plastavfall som råvara för att tillverka ny plast och/eller andra kemiprodukter/for...

Biobaserade riskavfallsbehållare

Inom sjukvården används behållare för att hantera alla smittbärande föremål och avfall som ska förbrännas. Dessa behållare går inte att materialåtervi...

POLYCI - Polymer circulation

Projektet handlar om att kartlägga befintliga metoder för kemisk återvinning av plast och skapa en plattform för effektiv materialåtervinning. Kemisk ...

GROT - grenar och toppar som råvara till kemikalier och flytande bränsle

Grenar och toppar (GROT) är det spill som återstår efter slutavverkning av skog. GROT är en förstudie med målet att skapa förutsättningar för en ekono...