Klimatledande Processindustri

Vad är Klimatledande Processindustri?

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustr...

Insatsområden i Klimatledande Processindustri

Övergripande arbetar Klustermotorn med att skapa nya innovationer som kräver långsiktig samverkan, ofta mellan olika branscher. Här utvecklas arbetet ...

Kontakta oss!

Nedan finns kontaktuppgifter till medarbetarna i Klimatledande Processindustri/Västsvenska Kemi- och Materialklustret....

Vill du bli medlem?

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får du tillgång till ett brett nätverk av organisationer och företag som vill arbeta för en fossil...

Västsvenska Kemi- och Materialklustret

I Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till en fos...