Cross Collaboration Day: Fallprevention

Workshop
| Sahlgrenska Science Park

Balansproblem kan orsaka fallskador, och detta ökar stadigt i takt med att vi blir allt äldre. I Sverige beror de flesta akutbesök och dödsfall på fal...

Uppstart: Kraftsamling elektrifiering

Webinar
| Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, RISE, Science Park Skövde

Välkomna att bli en del av kraftsamling elektrifiering för Västra Götaland. Den 17 juni sätter fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbe...